מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מרץ  2004

פברואר  2005

מרץ  2005

 

6.07

6.59

6.71

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.55

6.19

6.22

פרות ט+

4.24

4.92

5.00

סה"כ  פרות

9.67

10.87

10.88

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.54

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.81

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600   ש"ח

5,700  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי היריון

ש"ח

10.90

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.62

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

1,000  ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.49

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.66

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

650    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,860  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

אפריל  2004

מרץ  2005

אפריל  2005

סוג

417

תחמיץ חיטה

203

152

154

תירס

417

תחמיץ סורגום בעל

230

160

160

חיטה

470

תחמיץ סורגום שלחין

195

172

172

שעורה

540

תחמיץ תירס

210

166

166

גלוטן פיד

 

 

205

194

194

כוספה ליפתית (דבל זירו)

ש"ח טון ח"י - במתבן

 

415

297

305

כוספה סויה 

535

שחת דגן

225

188

185

כוספה חמניות 37%

640

שחת בקיה

240

185

185

D.D.G

620

שחת תלתן ואפונה

212

155

155

דורה

310

קש חיטה

600  ש"ח

420  ש"ח

420  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' רפתות

 

חודש

3.1

254

3.09

3.58

35.7

319

60,929

191

מרץ  2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

235

3.16

3.60

37.5

326

60,310

185

מרץ  2005

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

רפתות

 

חודש

3.5

287

3.08

3.54

32.4

62.4

36,728

589

מרץ   2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

255

3.14

3.57

34.0

63.4

35,394

558

מרץ   2005

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב)                    

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

                  

 

שבת שלום

 

                                                                                                                                                                                                 מאיר  בראון