11 יולי, 2004

 

דף מידע מס' 7 יולי 2004 - תמוז תשס"ד

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יוני  2003

מאי  2004

יוני  2004

 

5.40

6.66

6.53

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.11

6.05

6.29

פרות ט+

3.95

4.92

5.09

סה"כ  פרות

8.04

8.81

8.79

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.36

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

10.26

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,000  ש"ח

6,000  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.72

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

9.04

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

850   ש"ח

850    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.02

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.19

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  7,140  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים 

יולי   2003

יוני  2004

יולי  2004

סוג

310

קש חיטה

146

195

190

תירס

 

 

144

220

200

חיטה

 

 

132

185

175

שעורה

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

129

204

202

גלוטן פיד

415

סורגום בעל לתחמיץ

---

203

195

כוספה ליפתית (דבל זירו)

470

סורגום מושקה לתחמיץ

258

410

385

כוספה סויה 

540

תירס לתחמיץ

165

223

222

כוספה חמניות 37%

 

 

150

240

240

D.D.G

 

 

---

205

195

דורה

 

 

470  ש"ח

600  ש"ח

600  ש"ח

סובין

 

הערות: 1) מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

             2) בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפוסמו ע"י שה"ם.

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.2

282

3.06

3.40

34.5

313

61,661

197

יוני  2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

253

3.04

3.53

35.4

326

61,940

190

יוני  2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.5

310

3.07

3.33

30.2

60.4

38,130

631

יוני  2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

261

3.02

3.45

31.4

65.3

35,504

544

יוני  2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

            

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10