7.7.05                                                                                                                                                 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יוני  2004

מאי  2005

יוני 2005

 

6.53

7.04

6.94

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.29

6.50

6.72

פרות ט+

5.09

5.30

5.77

סה"כ  פרות

8.79

10.14

10.13

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.47

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.92

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,700   ש"ח

 5,700 ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

10.83

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.52

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

 1,000 ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.62

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

11.79

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

 650   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  - 6,901 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

יולי  2004

יוני 2005

יולי 2005

סוג

 

תחמיץ חיטה

190

156

152

תירס

417

תחמיץ סורגום בעל

200

160

160

חיטה

470

תחמיץ סורגום שלחין

175

168

160

שעורה

540

תחמיץ תירס

202

156

153

גלוטן פיד

 

 

195

195

195

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ לטון ח"י- במתבן

 

385

305

318

כוספה סויה 

410

קש תירס לתעשייה

222

185

180

כוספה חמניות 37%

250

קש תירס פופקורן-גלעם

240

165

160

D.D.G

 

שחת תלתן ואפונה

195

155

160

דורה

310

קש חיטה

600 ש"ח

510  ש"ח

550 ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.1

253

3.04

3.53

35.4

326

61,940

190

יוני  2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

235

3.08

3.51

37.1

334

59,452

178

יוני  2005

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

1.8

256

3.02

3.44

31.6

64.3

37,088

577

יוני   2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

257

3.05

3.48

33.3

62.4

33,180

532

יוני   2005

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                   

                   מאיר בראון     

             מזכיר  ההתאחדות