יום חמישי 7.9.2000

לחברים שלום!

 

 

יומן השבוע מס'  59

 

מתוך דף מידע מס' 9 ספטמבר 2000 - אלול תש"ס

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוגוסט    99'

יולי  2000

אוגוסט  2000

 

5.76

5.80

6.26

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.34

5.49

5.82

פרות ט+

4.62

4.27

4.94

סה"כ  פרות

8.44

8.10

8.61

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

 

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.38     ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.82     ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,000  ש"ח

6,000  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.79     ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.94     ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

700    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.17   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.27   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,000  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

$ טון ח"י - בקמה

מזונות גסים

ספטמבר  99'

אוגוסט 2000

ספטמבר  2000

סוג

125

תירס   לתחמיץ     

118

120

115

תירס אמריקאי

115

סורגום לתחמיץ    

116

118

115

דורה

 

 

112

124

117

חיטה

 

 

112

130

127

שעורה

 

 

111

112

112

גלוטן פיד

 

 

97

96

104

שיפון (נגמר. ממלאי)

 

 

---

130

125

שבבי תירס

                      

217

250

250

כוספה סויה 

                      

---

157

155

כוספה חמניות  36%

 

---

130

124

כוספה חמניות  29%

 

---

125

125

H.F.P  (חדש)

 

400  ש"ח

380  ש"ח

360  ש"ח

סובין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.0

290

3.05

3.23

32.7

282

60,449

214

אוגוסט    2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

341

3.04

3.23

32.3

282

59,717

212

אוגוסט     99'

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.0

368

3.00

3.23

27.8

50

21,642

435

אוגוסט   2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

468

3.03

3.20

27.4

50

36,825

728

אוגוסט    99'

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   פרסי איכות  (יולי   2000)

0.2%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

3%

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

149.86

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10

 

 

שבת שלום

 

יוסי מלול