ספטמבר  2005

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אוגוסט  2004

יולי 2005

אוגוסט 2005

 

6.81

6.76

6.85

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.40

6.69

6.70

פרות ט+

5.32

5.71

5.65

סה"כ  פרות

10.03

10.05

10.26

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.49

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

10.25

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,700   ש"ח

 5,700 ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

10.83

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.52

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

 1,100 ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.01

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.18

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

 650   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,080 ₪

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

ספטמבר  2004

אוגוסט

2005

ספטמבר 2005

סוג

 

תחמיץ חיטה

165

152

145

תירס

 

תחמיץ סורגום בעל

155

145

138

חיטה

 

תחמיץ סורגום שלחין

145

163

163

שעורה

 

תחמיץ תירס

190

153

148

גלוטן פיד

 

 

190

190

170

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ לטון ח"י- במתבן

 

210

175

165

כוספה חמניות 37%

 

קש תירס לתעשייה

230

158

153

D.D.G

 

קש תירס פופקורן-גלעם

170

165

160

דורה

 

שחת תלתן ואפונה

315

305

285

כוספה סויה

 

קש חיטה

600 ש"ח

550 ש"ח

550 ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכול

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.0

273

3.06

3.54

33.3

335

62,980

188

אוגוסט  2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

251

3.10

3.51

34.5

337

58,975

175

אוגוסט  2005

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכול

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.0

280

3.03

3.48

29.5

65.3

38,250

586

אוגוסט   2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

278

3.06

3.51

30.4

65.4

34,450

527

אוגוסט   2005

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

 

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

                   מאיר בראון     

             מזכיר  ההתאחדות