9.01.03

לחברים שלום!

 

 

יומן השבוע מס'  21

דף  מידע  מס' 1 ינואר 2003  - שבת תשס"ג

 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

דצמבר  2001

נובמבר  2002

דצמבר  2002

 

5.28

4.22

4.27

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.60

3.38

3.39

פרות ט+

4.00

2.92

2.92

סה"כ  פרות

8.43

8.17

8.00

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.91    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.32    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,300  ש"ח

5,300  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.24   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.58    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

850    ש"ח

800    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.44   ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.58   ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,200   ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ינואר  2002

דצמבר  2002

ינואר  2003

סוג

122

140

135

תירס

124

118

115

חיטה

134

130

132

שעורה

120

122

127

גלוטן פיד

163

160

155

כוספה ליפתית

225

228

233

כוספה סויה 

160

140

140

כוספה חמניות 36%

136

140

152

H.F.P 

134

152

147

שבבי תירס

425   ש"ח

480    ש"ח

500   ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.8

261

3.16

3.44

34.6

317

65,619

207

דצמבר 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

245

3.19

3.58

35.4

321

63,558

198

דצמבר 2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.9

324

3.12

3.49

31.6

58.5

40,630

695

דצמבר 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

288

3.18

3.55

31.8

62.7

39,260

626

דצמבר 2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   

 

 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

152.09

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

            יוסי מלול

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

        מזכיר  התאחדות