מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  99'

דצמבר  99'

ינואר  2000

 

5.82

5.35

4.80

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.20

4.23

3.89

פרות ט+

4.70

3.72

3.27

סה"כ  פרות

9.60

7.81

7.50

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.40    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.84    ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב180- ימי הריון

9.81    ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.95    ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.08  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.19  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

               עלות עגלה - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר יסוד)  -  5,960  ש"ח.

            עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

 

 

 

 

 

 

 טון ח"י

מזונות גסים

פברואר  99

ינואר  2000

פברואר 2000

סוג

132

כופתיות קש   (מיבוא)

128

118

126

תירס אמריקאי

170

רקיקי אספסת (מיבוא)

125

114

124

דורה

 

 

115

117

123

חיטה

 

 

110

128

134

שעורה

 

 

125

134

135

גלוטן פיד

 

 

----

98

98

שיפון

 

 

200

205

218

כוספה סויה

 

 

127

128

134

כוספה חמניות  35%

 

 

----

128

133

שבבי תירס

 

 

290  ש"ח

410   ש"ח

420  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

35.5

321

3.08

3.29

35.0

282

60,967

216

ממוצע  98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.2

308

3.07

3.27

35.0

284

60,888

214

ממוצע  99

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

31.2

448

3.07

3.24

29.9

49

35,990

736

ממוצע  98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.7

430

3.07

3.23

30.0

51

37,300

734

ממוצע  99

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)          פרסי איכות  (דצמבר  99')

 

0.1%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

1.91%

תאים סומטים

 

 

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.27

135.10

138.60

9 - 7

                  יוסי מלול

                   מזכיר ההתאחדות

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10