10    יוני, 2004

 

 

יומן השבוע מס' 36

דף מידע מס' 6 יוני 2004 - סיון תשס"ד

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מאי  2003

אפריל  2004

מאי  2004

 

4.73

6.59

6.66

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.39

5.92

6.05

פרות ט+

3.48

4.63

4.92

סה"כ  פרות

8.29

9.16

8.81

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.38

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

10.23

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,000  ש"ח

6,000  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.73

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

9.32

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

850   ש"ח

850    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

11.99

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.16

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  7,160  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים 

יוני   2003

מאי  2004

יוני  2004

סוג

310

קש חיטה

148

198

195

תירס

 

 

140

225

220

חיטה

 

 

130

188

185

שעורה

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

130

210

204

גלוטן פיד

415

סורגום בעל לתחמיץ

170

205

203

כוספה ליפתית (סינגל זירו)

470

סורגום מושקה לתחמיץ

258

415

410

כוספה סויה 

540

תירס לתחמיץ

152

225

223

כוספה חמניות 37%

 

 

153

240

240

D.D.G

 

 

---

210

205

דורה

 

 

470  ש"ח

600  ש"ח

600  ש"ח

סובין

 

הערות: 1) מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

             2) בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפוסמו ע"י שה"ם.

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.7

285

3.07

3.43

34.5

310

61,690

199

מאי  2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

256

3.07

3.55

35.7

320

60,480

189

מאי  2004

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.9

313

3.08

3.36

31.0

61.4

38,121

621

מאי  2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

263

3.05

3.47

31.9

62.4

35,812

578

מאי  2004

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

154.13

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

שבת שלום

 

מאיר בראון