13/3/03

 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

פברואר  2002

ינואר  2003

פברואר  2003

 

5.32

5.24

3.92

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.56

3.28

3.25

פרות ט+

4.00

2.70

2.59

סה"כ  פרות

8.77

7.57

7.60

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

9.92

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.33

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,300  ש"ח

5,300  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.25

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

7.60

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

700    ש"ח

700   ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

10.43

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

10.58

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,220  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

מרץ   2002

פברואר  2003

מרץ  2003

סוג

120

136

135

תירס

121

118

122

חיטה

127

132

131

שעורה

117

128

128

גלוטן פיד

162

156

158

כוספה ליפתית

223

234

232

כוספה סויה 

160

142

142

כוספה חמניות 36%

135

152

152

H.F.P 

132

148

148

שבבי תירס

400  ש"ח

510   ש"ח

510  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.7

287

3.13

3.40

35.6

310

63,550

205

פברואר  2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

283

3.17

3.54

35.6

315

62,370

198

פברואר  2003

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.8

326

3.08

3.42

32.4

59.4

40,333

679

פברואר  2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

318

3.16

3.49

32.2

61.4

38,208

622

פברואר  2003

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

שבת שלום

 יוסי מלול