יום רביעי  5.4.2000  

 

 

לחברים שלום!

 

יומן השבוע מס'  36

 
מתוך דף  מידע  מס' 4   אפריל  2000 - ניסן  תש"ס

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מרץ    99'

פברואר  2000

מרץ    2000

 

6.16

5.09

4.83

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.11

3.98

4.22

פרות ט+

4.52

3.45

3.58

סה"כ  פרות

9.02

8.10

8.39

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)         

 3. ימי כלכלה (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.39   ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.83   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.80   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.92   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.08  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.19  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

               עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר יסוד)  - 5,950  ש"ח.

            עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

 

 

 

 

 

 

$ טון ח"י בקמה

מזונות גסים

אפריל   99'

מרץ   2000

אפריל 2000

סוג

90

תחמיץ חיטה

125

126

126

תירס אמריקאי

105

שחת דגן

----

123

122

דורה

120

שחת שיבולת

117

124

122

חיטה

150

שחת בקיה

110

134

134

שעורה

145

שחת אפונה

127

126

125

גלוטן פיד

140

שחת תלתן

----

98

96

שיפון

70    במתבן

קש חיטה

----

----

110

קליפות סויה

 

195

225

230

כוספה סויה

 

120

136

140

כוספה חמניות  36%

 

----

----

126

כוספה חמניות  32%

 

126

133

132

שבבי תירס

 

340  ש"ח

420  ש"ח

390  ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.5

311

3.04

3.29

36.6

285

61,042

214

מרץ      99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

270

3.08

3.33

36.4

279

53,034

190

מרץ     2000

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.3

435

3.04

3.26

31.4

50

36,394

727

מרץ        99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

387

3.10

3.33

32.3

51

16,061

315

מרץ      2000

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)        פרסי איכות  (פברואר  2000)

 

0.3%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

4.5% - 3

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.27

135.10

138.60

9 - 7

                  יוסי מלול

                   מזכיר ההתאחדות

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10