יום חמישי  4.5.2000  

 

לחברים שלום!

 

יומן השבוע מס'  41

 
דף  מידע  מס' 5   מאי  2000 - אייר   תש"ס

 

מחירים (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אפריל    99'

מרץ    2000

אפריל  2000

 

5.58

4.83

4.74

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.90

4.22

4.17

פרות ט+

4.37

3.58

3.45

סה"כ  פרות

8.40

8.39

7.85

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)           3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.40    ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

8.84   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,800  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

9.81   ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

6.95   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

650    ש"ח

650    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.08  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.19  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום  הריון (הוצאות גידול ללא מחיר יסוד)  -  5,960  ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):

 

 

 

 

 

 

$ טון - במתבן

מזונות גסים

מאי    99'

אפריל 2000

מאי  2000

סוג

105

שחת דגן      

122

126

128

תירס אמריקאי

115

שחת שיבולת 

124

122

124

דורה

150

שחת בקיה    

117

122

123

חיטה

145

שחת אפונה   

108

134

132

שעורה

140

שחת תלתן    

118

125

117

גלוטן פיד

75

קש חיטה      

----

96

96

שיפון

 

 

126

132

134

שבבי תירס

                       $ טון ח"י - בקמה

203

230

248

כוספה סויה  (בבית הבד)

                      

122

140

142

כוספה חמניות  36%

תחמיץ חיטה      90                  

----

----

120

כוספה חמניות  29%

 

380   ש"ח

390   ש"ח

380   ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.4

315

3.03

3.26

36.7

284

60,467

213

אפריל      99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

260

3.02

3.36

36.1

277

58,527

211

אפריל    2000

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

3.1

427

3.03

3.20

31.1

50

35,485

708

אפריל     99'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

383

3.03

3.25

31.6

51

13,311

262

אפריל   2000

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   פרסי איכות  (מרץ 2000)

 

0.5%

ספירת חיידקים

 

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

 

 

149.86

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

4%

תאים סומטים

 

149.86

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

 

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

 

145.06

135.10

133.30

12 - 10

שבת שלום

יוסי מלול

מזכיר ההתאחדות