מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ספטמבר   2001

אוגוסט  2002

ספטמבר  2002

 

5.55

4.14

3.84

פרות המלטה ראשונה  ט+

5.28

3.69

3.53

פרות ט+

4.45

3.29

2.87

סה"כ  פרות

7.67

7.50

7.77

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)         3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

9.90   ש"ח

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

9.31   ש"ח

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,800  ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

10.24  ש"ח

-

עגלות יונקות

 

 

 

7.52   ש"ח

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

800    ש"ח

800    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

10.45  ש"ח

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

10.60  ש"ח

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,220    ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

שונות

אוקטובר  2001

ספטמבר 2002

אוקטובר  2002

סוג

גרעיני כותנה לעונה זו:

120

138

140

תירס

אקלה  200$  לטון

110

105

110

חיטה

פימה   150$  לטון

112

109

125

שעורה

 

119

105

115

גלוטן פיד

קליפות הדר - ברדיוס

163

168

165

כוספה ליפתית

קרוב למפעל: 12.5$  לטון

244

240

235

כוספה סויה 

 

162

170

165

כוספה חמניות 37%

 

134

127

127

H.F.P 

 

132

149

152

שבבי תירס

 

418   ש"ח

415   ש"ח

450    ש"ח

סובין

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

2.3

280

3.15

3.37

32.5

315

65,835

209

ספטמבר 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

270

3.15

3.44

32.9

319

63,800

200

ספטמבר 2002

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

1.9

342

3.12

3.35

28.7

57

39,950

697

אוגוסט  2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

327

3.11

3.35

28.2

61

31,092

512

אוגוסט  2002

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                   8. פרס על חיידקים  (מעולה)                  

    0.1%

 

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

                        שבת שלום

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                              יוסי  מלול