לארכיון הדף הכחול

 

‏2006‏-01‏-12‏

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

דצמבר  2004

נובמבר  2005

דצמבר  2005

 

6.65

7.48

8.06

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.04

6.71

7.22

פרות ט+

5.02

5.85

6.40

סה"כ  פרות

10.33

11.96

12.43

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.77

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

11.58

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600   ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.11

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.62

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,150   ש"ח

1,250  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.15

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.33

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

650     ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,170  ש"ח

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

ינואר  2005

דצמבר  2005

ינואר  2006

סוג

430

תחמיץ חיטה

155

140

140

תירס

 

 

165

137

140

חיטה

 

 

178

160

160

שעורה

 

 

152

164

164

גלוטן פיד

 

 

192

170

170

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

 

187

162

162

כוספה חמניות 37%

 

 

185

175

175

D.D.G

 

 

165

158

158

דורה

 

 

275

265

280

כוספה סויה

 

 

560  ש"ח

480  ש"ח

480  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

3.8

212

3.19

3.62

37.1

336

58,800

175

דצמבר  2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

226

3.22

3.73

36.0

331

62,228

188

דצמבר  2004 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

3.8

226

3.19

3.59

33.9

65.3

35,384

542

דצמבר  2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

252

3.20

3.69

32.8

65.2

37,958

582

דצמבר  2004  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

 

שבת שלום

 

מאיר  בראון