לארכיון הדף הכחול

10.8.06

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יולי  2005

יוני  2006

יולי  2006

 

6.76

9.83

9.52

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.69

9.26

9.17

פרות ט+

5.71

7.90

7.40

סה"כ  פרות

10.05

12.48

12.01

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.96

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.26

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,800   ש"ח

6,800  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.29

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.74

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,250   ש"ח

1,250  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.10

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.27

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

900     ש"ח

900    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,170 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

אוגוסט  2005

יולי  2006

אוגוסט  2006

סוג

152

158

165

תירס

145

163

166

חיטה

163

156

158

שעורה

153

150

160

גלוטן פיד

190

175

165

כוספה ליפתית (דבל זירו)

175

150

155

כוספה חמניות 37%

158

164

175

D.D.G

165

157

162

דורה

----

265

280

כוספה סויה

550  ש"ח

550  ש"ח

550  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

1.9

223

3.11

3.50

36.4

341

57,288

168

יולי  2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

243

3.07

3.47

35.7

338

59,826

177

יולי  2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

1.6

249

3.06

3.52

32.5

64.0

33,152

518

יולי  2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

266

3.04

3.43

31.7

65.2

37,032

568

יולי  2005  

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

165.72

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

שבת שלום

מאיר בראון