לארכיון הדף הכחול

11  מאי 2006

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אפריל  2005

מרץ  2006

אפריל  2006

 

6.51

8.97

9.59

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.38

8.03

8.65

פרות ט+

5.22

6.98

7.60

סה"כ  פרות

10.55

13.33

13.22

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.75

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.17

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,750   ש"ח

6,200  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.08

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.48

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,300   ש"ח

1,300  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.00

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.17

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

750     ש"ח

800    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע) 7,080 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

מאי  2005

אפריל  2006

מאי  2006

סוג

565

תירס לתחמיץ

150

147

147

תירס

453

תחמיץ סורגום

160

155

155

חיטה

 

 

170

162

162

שעורה

 

 

166

150

149

גלוטן פיד

 

 

194

172

175

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ לטון חומר טרי -   במתבן

 

185

150

150

כוספה חמניות 37%

565

שחת דגן

185

165

164

D.D.G

680

שחת בקיה

155

150

150

דורה

650

שחת תלתן ואפונה

305

275

270

כוספה סויה

330

קש חיטה         

440  ש"ח

535  ש"ח

540  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי התחמיצים נקבעו בתיאום ובהסכמה עם ארגון עובדי הפלחה, על מחיר השחת אין

             הסכמה    מחיר הקש - מוסכם!      בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

    

 

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.9

210

3.17

3.55

38.2

324

52,488

162

אפריל 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

234

3.14

3.60

37.4

332

60,363

182

אפריל 2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

3.5

226

3.14

3.53

35.5

64.4

30,276

470

אפריל 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

254

3.13

3.53

33.8

64.3

35,888

558

אפריל 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10