לארכיון הדף הכחול

15  ביוני  2006

 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

מאי  2005

אפריל  2006

מאי  2006

 

7.04

9.59

9.71

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.50

8.65

9.07

פרות ט+

5.30

7.60

7.93

סה"כ  פרות

10.14

13.22

13.29

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.73

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.24

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,200   ש"ח

6,800  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.06

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.38

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,300   ש"ח

1,400  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.01

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.18

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

800     ש"ח

900    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)   7,070 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

יוני  2005

מאי  2006

יוני  2006

סוג

565

תירס לתחמיץ

156

147

157

תירס

453

תחמיץ סורגום

160

155

163

חיטה

 

 

168

162

158

שעורה

 

 

156

149

149

גלוטן פיד

 

 

195

175

175

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ לטון חומר טרי -   במתבן

 

185

150

150

כוספה חמניות 37%

330

קש

165

164

164

D.D.G

 

 

155

150

155

דורה

 

 

305

270

265

כוספה סויה

 

 

510  ש"ח

540  ש"ח

550  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי התחמיצים והקש נקבעו בתיאום ובהסכמה עם ארגון עובדי הפלחה

             בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.4

214

3.11

3.52

37.7

337

56,953

169

מאי  2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

231

3.10

3.54

37.3

332

60,092

181

מאי  2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.3

246

3.08

3.49

34.4

61.4

33,197

541

מאי  2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

255

3.08

3.51

33.6

65.4

37,974

581

מאי  2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10