‏‏לארכיון הדף הכחול

9  במרץ  2006

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

  1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

 

פברואר  2005

ינואר  2006

פברואר  2006

 

6.59

8.09

8.28

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.19

7.39

7.48

פרות ט+

4.92

6.31

6.30

סה"כ  פרות

10.87

12.72

13.01

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

 

ש"ח

10.93

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.00

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600   ש"ח

5,750  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.26

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.72

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,250   ש"ח

1,300  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.06

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.24

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700     ש"ח

750    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע) 7,150 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:

               

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

מרץ  2005

פברואר  2006

מרץ  2006

סוג

430

תחמיץ חיטה

 

137

145

תירס

 

 

 

143

140

חיטה

 

 

 

162

162

שעורה

 

 

 

157

152

גלוטן פיד

 

 

 

165

170

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

 

 

162

162

כוספה חמניות 37%

 

 

 

170

168

D.D.G

 

 

 

158

150

דורה

 

 

 

275

275

כוספה סויה

 

 

  ש"ח

480  ש"ח

535  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

 

5.       ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

 

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

4.3

218

3.18

3.62

38.1

332

56,440

170

פברואר 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

245

3.18

3.69

37.0

329

60,865

185

פברואר 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

 

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

3.4

240

3.15

3.59

34.8

64.3

35,173

547

פברואר 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

272

3.15

3.67

33.7

65.2

37,893

581

פברואר 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות) 

                 

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

 

שבת  שלום

מאיר בראון