5  באוקטובר  2006

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ספטמבר  2005

אוגוסט  2006

ספטמבר  2006

 

7.13

9.32

9.44

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.67

9.08

8.97

פרות ט+

5.87

7.31

7.53

סה"כ  פרות

11.34

11.74

11.99

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

11.00

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.47

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,800   ש"ח

6,800  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.32

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.76

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,250   ש"ח

1,200  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.14

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.31

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

900     ש"ח

900   ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,190  

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

     

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

אוקטובר  2005

ספטמבר  2006

אוקטובר  2006

סוג

143

172

174

תירס

135

170

175

חיטה

157

164

166

שעורה

155

164

164

גלוטן פיד

170

165

165

כוספה ליפתית (דבל זירו)

160

155

155

כוספה חמניות 37%

163

180

180

D.D.G

158

167

170

דורה

275

285

287

כוספה סויה

500  ש"ח

550  ש"ח

560  ש"ח

סובין

      

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.3

224

3.19

3.54

34.0

347

51,009

147

ספטמבר 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

237

3.16

3.56

34.1

340

59,840

176

ספטמבר 2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

1.7

244

3.14

3.49

30.7

63.0

24,381

387

ספטמבר 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

264

3.13

3.54

30.5

64.2

36,464

568

ספטמבר 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

165.72

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

163.29

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

                  

שבת שלום וחג סוכות שמח

 

 

מאיר בראון