לארכיון הדף הכחול

6 ביולי  2006

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

יוני  2005

מאי  2006

יוני  2006

 

6.94

9.71

9.83

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.72

9.07

9.26

פרות ט+

5.77

7.93

7.90

סה"כ  פרות

10.13

13.29

12.48

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.88

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.34

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,800   ש"ח

6,800  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.21

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.43

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,400   ש"ח

1,250  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.10

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.27

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

900     ש"ח

900    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,130  

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

יולי  2005

יוני  2006

יולי  2006

סוג

565

תירס לתחמיץ

152

157

158

תירס

453

סורגום לתחמיץ

160

163

163

חיטה

 

 

160

158

156

שעורה

 

 

153

149

150

גלוטן פיד

 

 

195

175

175

כוספה ליפתית (דבל זירו)

₪ לטון חומר טרי -   במתבן

 

180

150

150

כוספה חמניות 37%

330

קש

160

164

164

D.D.G

 

 

160

155

157

דורה

 

 

318

265

265

כוספה סויה

 

 

550  ש"ח

550  ש"ח

550  ש"ח

סובין

 

הערות: מחירי התחמיצים והקש נקבעו בתיאום ובהסכמה עם ארגון עובדי הפלחה

             בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ.

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

1.8

221

3.11

3.54

37.1

339

57,291

169

יוני  2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

233

3.08

3.52

37.0

334

60,120

180

יוני  2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.2

240

3.06

3.45

33.5

65.2

32,736

528

יוני  2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

264

3.05

3.47

33.0

62.0

37,893

581

יוני  2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

165.72

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

 

 

 

 

שבת שלום

 

מאיר בראון