‏7 דצמבר 2006

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

נובמבר  2005

אוקטובר  2006

נובמבר  2006

 

7.48

8.67

7.76

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.71

8.28

6.85

פרות ט+

5.85

6.87

5.85

סה"כ  פרות

11.96

11.75

10.61

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

11.43

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.92

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

6,800   ש"ח

7,000  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.74

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

10.30

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,150   ש"ח

1,050  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.50

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.68

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

900     ש"ח

900    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,570 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

דצמבר  2005

נובמבר  2006

דצמבר  2006

סוג

140

203

228

תירס

137

224

240

חיטה

160

210

235

שעורה

164

166

173

גלוטן פיד

170

190

190

כוספה ליפתית (דבל זירו)

162

170

180

כוספה חמניות 37%

175

200

200

D.D.G

158

228

225

דורה

ד265

290

305

כוספה סויה

480  ש"ח

600  ש"ח

620    ש"ח

סובין

 

 

457 ש"ח לטון

מחיר תחמיץ החיטה

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.8

203

3.28

3.70

35.7

356

59,096

166

נובמבר 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

210

3.21

3.64

36.2

337

59,312

176

נובמבר 2005 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.5

246

3.26

3.70

32.5

67.0

33,165

495

נובמבר 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

237

3.21

3.61

32.9

65.2

37,081

569

נובמבר 2005  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

165.72

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

163.29

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

    

 

שבת שלום

 

מאיר בראון