לארכיון הדף הכחול

‏8 בפברואר 2007

 

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  2006

דצמבר 2006

ינואר  2007

 

8.06

7.48

7.46

פרות המלטה ראשונה  ט+

7.22

6.45

6.95

פרות ט+

6.40

5.72

6.18

סה"כ  פרות

12.43

9.64

10.20

עגלים שחור לבן

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

11.39

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

12.93

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

7,500   ש"ח

8,500  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.71

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

10.48

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,000   ש"ח

1,000  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

13.14

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

13.33

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

900     ש"ח

900    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,870 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י  בקמה

מזונות גסים

פברואר  2006

ינואר  2006

פברואר  2007

סוג

457

תחמיץ חיטה

137

228

230

תירס

 

 

143

240

240

חיטה

 

 

162

240

240

שעורה

 

 

157

173

175

גלוטן פיד

 

 

165

190

200

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

 

162

185

185

כוספה חמניות 37%

 

 

170

200

205

D.D.G

 

 

158

225

225

דורה

 

 

275

300

303

כוספה סויה

 

 

480  ש"ח

640  ש"ח

640   ש"ח

סובין

 

 

 

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

2.3

210

3.26

3.73

37.3

357

59,262

166

ינואר  2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

214

3.18

3.67

37.7

337

57,627

171

ינואר  2006 

 

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

2.4

233

3.24

3.79

34.3

64.0

33,408

522

ינואר 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

235

3.17

3.66

34.3

64.0

36,160

565

ינואר 2006  

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

רבעון

166.74

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

1 - 3

 

162.23

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

4 - 6

 

165.72

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

7 - 9

 

163.29

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

12-10