לארכיון הדף הכחול

9.2.06

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

ינואר  2005

דצמבר  2005

ינואר  2006

 

6.55

8.06

8.09

פרות המלטה ראשונה  ט+

6.19

7.22

7.39

פרות ט+

4.67

6.40

6.31

סה"כ  פרות

10.69

12.43

12.72

עגלים שחור לבן

        

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

10.91

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

11.62

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,600   ש"ח

5,600  ש"ח

עגלות ב- 180 ימי היריון

ש"ח

11.25

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

8.67

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

1,250   ש"ח

1,250  ש"ח 

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

12.15

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

12.33

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

700     ש"ח

700    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום היריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  7,190 

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון:                

₪ לטון ח"י - בקמה

מזונות גסים

פברואר  2005

ינואר  2006

פברואר  2006

סוג

430

תחמיץ חיטה

148

140

137

תירס

 

 

160

140

143

חיטה

 

 

175

160

162

שעורה

 

 

162

164

157

גלוטן פיד

 

 

192

170

165

כוספה ליפתית (דבל זירו)

 

 

187

162

162

כוספה חמניות 37%

 

 

185

175

170

D.D.G

 

 

160

158

158

דורה

 

 

283

280

275

כוספה סויה

 

 

420  ש"ח

480  ש"ח

480  ש"ח

סובין

       

הערות: מחירי המזונות הגסים נקבעו בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

              בכל המזונות הגסים מומלץ לעבוד עם טבלאות האיכות שפורסמו ע"י שה"מ

 

5.  ביקורת חלב - רפתות שיתופיות

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר רפתות

 

חודש

4.3

212

3.18

3.67

37.7

330

54,780

166

ינואר   2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

235

3.20

3.71

36.8

331

61,566

186

ינואר   2005 

               

6.  ביקורת חלב - רפתות משפחתיות  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

אחוז

יציאה

תאים סומטים

אחוז

חלבון

אחוז

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סך הכל

פרות

מספר

רפתות

 

חודש

4.1

229

3.17

3.64

34.3

64.3

34,076

530

ינואר   2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

261

3.19

3.72

33.4

66.3

38,760

585

ינואר   2005  

            

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות של מועצת החלב, ביולי 2005 עבר סעיף "הובלה" למחלבות)                    

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

165.26

171.31

159.73

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

1 - 3

 

169.20

166.86

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

4 - 6

 

166.14

169.46

154.13

152.47

152.47

149.95

142.27

135.10

138.60

7 - 9

 

167.16

163.90

156.46

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

שבת שלום

מאיר בראון