8  מאי, 2003

 

לחברים שלום!

 

 

 

יומן השבוע מס'  39

מחירים מתוך דף  מידע  מס' 5 מאי 2003 - אייר  תשס"ג

 

מחירים  (ללא מע"מ)

 

1. מחירי בשר ממוצעים ש"ח לק"ג  ("בני בקר")

 

אפריל  2002

מרץ  2003

אפריל  2003

 

5.50

4.88

4.97

פרות המלטה ראשונה  ט+

4.71

3.39

3.55

פרות ט+

3.75

2.70

2.91

סה"כ  פרות

7.89

7.78

7.91

עגלים שחור לבן

 

 

2. מחירים מוצעים לבני בקר (ע"פ "בני בקר")

מחירון זה הנו המלצה בלבד  (מחיר שוק לא כולל מע"מ)        3. ימי כלכלה  (כולל הזרעה ועזרה וטרינרית):

ש"ח

9.83

-

עגלים יונקים

חודש קודם

 

 

ש"ח

9.24

-

עגלים מגמילה ועד שיווק

5,300  ש"ח

5,300  ש"ח

עגלות ב - 180 ימי הריון

ש"ח

10.17

-

עגלות יונקות

 

 

 

ש"ח

7.44

-

עגלות מגמילה ועד 180 יום

700    ש"ח

700    ש"ח

עגלים בגיל שבוע

ש"ח

10.73

-

עגלות מ- 180 יום ועד 630 יום

 

 

 

ש"ח

10.88

-

עגלות מ- 630 יום ועד המלטה

550    ש"ח

550    ש"ח

עגלות בגיל שבוע

 

   עלות עגלה ב - 180 יום הריון  (הוצאות גידול ללא מחיר עגלה בת שבוע)  -  6,330    ש"ח.

   עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף 6% תוספת סיכון למחיר היסוד.

 

 

4. מחירי מזונות בדולרים לטון (המקור - פורום מרכזי המזון):                 

ש"ח טון - במתבן

מזונות גסים

מאי  2002

אפריל  2003

מאי  2003

סוג

640

שחת קטניות טובה *

118

136

140

תירס

525

שחת דגן / שיבולת *

110

126

132

חיטה

 

 

115

132

128

שעורה

 

 

110

128

130

גלוטן פיד

ש"ח טון ח"י - בקמה

 

162

159

164

כוספה ליפתית

410

חיטה לתחמיץ

225

235

253

כוספה סויה 

 

 

160

145

148

כוספה חמניות 36%

* הערה: שחתות ייקנו לפי איכות שתיקבע    

---

152

153

D.D.G  (נגמר H.F.P)

   בבדיקות מעבדה על פי סטנדרטים של

130

149

152

שבבי תירס

   ועדת ההזנה הארצית.

385   ש"ח

440    ש"ח

470  ש"ח

סובין

 

 

5.  ביקורת חלב - קבוצים

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס' קבוצים

 

חודש

3.1

286

3.12

3.34

35.6

312

63,336

203

אפריל    2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

286

3.13

3.49

35.4

309

60,255

195

אפריל    2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ביקורת חלב - מושבים  (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)

%

יציאה

תאים סומטים

%

חלבון

%

שומן

ק"ג חלב ליום

ממוצע

לעדר

סה"כ

פרות

מס'

מושבניקים

 

חודש

2.8

328

3.08

3.33

31.7

59.4

40,154

676

אפריל    2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

317

3.12

3.48

31.9

62.9

33,001

525

אפריל   2003

 

 

 

7. מחירי חלב בשער המחלבה  (ללא דמי שירות מועצת החלב)                    

 

 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

רבעון

 

 

150.19

142.03

147.93

149.95

137.83

136.40

133.80

3 - 1

 

 

154.13

143.67

145.93

149.95

138.33

136.40

137.40

6 - 4

 

 

152.47

142.76

149.95

142.27

135.10

138.60

9 - 7

 

 

152.47

141.34

149.95

145.06

135.10

133.30

12-10

      

 

 

שבת שלום !

 

יוסי מלול