מי אנחנו 

:המעבדה משרתת באופן בלתי תלוי את ענף החלב בישראל על כל מרכיביו  
:יצרנים, מחלבות, וחוקרים ומבצעת ארבעה סוגים של בדיקות  

ביקורת חלב חודשית לכל פרה לצורכי טיפוח העדר ומעקב היצרן
בדיקות דגימות יצרנים עבור המחלבות לקביעת תשלום
בדיקות עבור ניסוים בענף
בדיקות מיוחדות לכל דורש


המעבדה המרכזית לחלב מבצעת בדיקות רכיבי חלב, ספירת תאים סומטים  
.וספירת חיידקים כללית בחלב גולמי  

.את הבדיקות מבצעים בעזרת מכשירים אוטומטים הכוללים ספקטרופוטומטר אינפרא-אדום 
לקביעת רכיבי חלב ומערכת לספירת תאים סומטים לאחר צביעה של גרעין התא 
. ספירת החיידקים הכללית מבוססת על צביעת הגרעין של החיידק 

. (IDF)הפעלת המכשירים נעשית בהתאם לנוהלי ארגון החלב הבין לאומי  
. (ISO) וארגון התקינה הבין לאומי  
המעבדה אחראית להכנה והפצה של דגימות כיול עבור כל המכשירים לבדיקת 
.רכיבי חלב הקיימים בארץ