מעקב חלב יומי ארצי עם השוואה לשנה שעברה
בספר העדר עוקבים כל העת אחרי נתוני החלב היומי המגיעים ממשקי נעה. הנתונים מגיעים מכ- 650 רפתות, בהן נמצאות למעלה מ- 90 אחוז מפרות החלב שבספר העדר. הנתונים מוצגים בק"ג חלב לחליבה. המגמה בשני המגזרים מלמדת שהחל מאמצע יולי 2013 יש עליה בחלב היומי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במונחים של חלב לפרה ליום מדובר בקרוב לשני ליטר לנחלבת ליום. מאמצע אוגוסט 2013 התמתנה המגמה. הסיבה המרכזית להבדלים בין השנים היא ככל הנראה הקיץ החריג של 2012 בו צנח החלב היומי בכמה "גלים" באופן חריג. תופעה זו לא התרחשה בקיץ הנוכחי.
שנה טובה עם תנובה גבוהה לכולם!

בועז חנוכי

(נתונים וגרפים באדיבות אפרים עזרא- ספר העדר)
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ