מכסות יבוא במכס מופחת של מוצרי חלב
 

יבוא גבינות 2014

החלטת הממשלה- מתווה לוקר

מיכסות יבוא תמס 2014

מכסות יבוא משרד הכלכלה פברואר 2014

לכבוד מנהלי המחלבות

הנדון: מכסות יבוא במכס מופחת של מוצרי חלב

משרד הכלכלה פרסם היום (ה-27 לפברואר 2014) הודעה בדבר חלוקת מכסות מוצרי חלב במכס מופחת (מצ"ב ההודעה). מכסות אלו הן בנוסף למכסות היבוא של גבינות אותן פרסם משרד החקלאות אשתקד (מצ"ב) ואשר הקצאתן כבר בוצעה, ומכסות היבוא של אבקות חלב וחמאה תעשייתית אותן פרסם משרד הכלכלה אשתקד (מצ"ב) ואשר רק לאחרונה בוצעה ההקצאה תוך העדפת יצרנים קטנים.
למרות שמהתקשורת ניתן היה ללמוד כי מדובר במדיניות חדשה הרי שמדובר למעשה במחזור של החלטת ממשלה (אוקטובר 2012) לאישור "מתווה לוקר" (מצ"ב החלטת הממשלה), ואין כאן שינוי במדיניות. המכסות בהודעה החדשה לא יושמו בשנת 2013.
שימו לב כי בהודעה על אופן ההקצאה נכתב כי יילקחו בחשבון שיקולים של עידוד התחרות. שיקולים אלו הופעלו בעת הקצאת מכסות היבוא של אבקות חלב וחמאה תעשייתית
המכסות עליהן מדובר בהודעה החדשה הן: 750 טון של שמנת במכס של 20%. המכס הכללי על מוצר זה הוא 6.50 ₪ לק"ג אך לא יותר מ-60%. 1,250 טון יוגורט במכס של 20% המכס הכללי על מוצר זה כנ"ל . 750 טון חמאה באריזות עד 1 ק"ג במכס של 20%, המכס הכללי על מוצר זה 140% ניתן לעיין בצו תעריף המכס בקישור המצורף:
http://62.219.95.10/TaarifHistory/PratList.aspx?valuedate=20140227&helek=01&perek=04

הגורם המטפל במכסות היבוא של מוצרי חלב (למעט גבינות) הוא מנהל תעשיות במשרד הכלכלה, מצורף קישור:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/87EA2198-A5CF-4D2A-9A60-72D664A4DB7E.htm
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ