מבחן פרים
באסטר 7937
בופון אסא
מקדם קרבה בשארית 3.48
תאריך לידה 22/07/2013
משק אם רפת גן
מקור הזרמה שיאון
בנות 37
עדרים 35
3-2018 תכונות ייצור מבחן הישנות 76 רשומות 37 ימי חליבה 151
קג' חמ"מ 837 קג' שומן 40 קג' חלבון 22.9 רת"ס 0.01
קג' חלב 675 שומן 0.13% חלבון 0.01% התמדה 0.00
תכונות משניות השרדות פוריות בנות קושי בהמלטה תמותת ולדות תמותת ולדות בנות הפר המלטות קשות בנות הפר
השנות 36 0 2 2   76
אמדן הורשה 20 0.0 1.0 0.3 -1.3 1.3
סיכום תחלובות ראשונות של בנות הפר - מתוקן ל-305 יום
קג' חמ"מ 13096 קג' חלב 13159 שומן 3.78% חלבון 3.18%
שפוט גופני השנות 66 בנות שנשפטו 43
איכותי
גודל גדול   94 קטן
אופי חלבני חלבני 99 בשרני
עטין כללי מצוין 103   גרוע
רגליים מצוין 100   גרוע
ציון כללי מצוין 99 גרוע
לינארי
גובה גבוה 94 נמוך
עומק גוף רחב 99 צר
זוית אגן ז. גבוהים 98 ז. נמוכים
רוחב אגן רחב 100   צר
רגל קשטיות 103   זקופות
טלף זקופות 102   שטוחות
עטין קדמי חזק 101   חלש
מיקום פטמות קרוב 105   רחוק
עומק עטין עמוק 103   נמוך
אורך פטמות ארוך 94 קצר
גובה עטין גבוה 101   נמוך
תומך עטין חזק 96 חלש
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ