קישור לעדכון נועה 11.02


שינויים בגרסה 11.02

שינויים בעדכון מגרסה 11.01 ל 11.02

קישור ישיר להורדת נועה 11.02


משקי נועה ברשת-נא להמתין להתקנה בעזרת התמיכה של נועה