חלב יומי עד סוף נובמבר
השוואה של החלב היומי ב- 2012 ל- 2013.
נתוני חלב יומי מועברים מנעה לס"ע, הנתונים המוצגים של המגזר השיתופי.

בברכה
בועז
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ