‏27/04/2006

המושבים במסמך הזהרה להנהלת תנובה:

הנהלת תנובה מוכרת נכסים בסיטונות,

לכיסוי כישלונות העסקיים

ועל מנת להתהדר בגירעונות נמוכים יותר

שוקלים תביעות אישיות של חברי הנהלת תנובה

 

דרישה לקיום וועידת תנובה עד סוף יולי 2006

 

במכתב שנשלח להנהלת תנובה על ידי 21 מושבים בעלי מניות בתנובה, באמצעות משרד עו"ד סהר סטוביצקי ושות' , מאשימים המושבים את הנהלת תנובה במכירת נכסי תנובה בכדי לכסות על כישלונות עסקיים וגירעונות.

במכתב מתריעים המושבים כי חברי הנהלת תנובה אינם רשאים לממש את נכסי האגודה מבלי לקבל את החלטת הגוף המוסמך לכך- האסיפה הכללית של האגודה, המורכבת מהאגודות שבזכותן תנובה רכשה את הנכסים שהיום מוצעים למכירה. אנשי המושבים כותבים כי במהלכים אלו איבדה הנהלת תנובה את הלגיטימיות שלה וכי יש בכוונתם לתבוע באופן אישי את חברי ההנהלה אשר מסייעים למהלכים אלו. עוד נכתב במסמך:

"לפני חודשים ספורים התפרסמה הידיעה כי הנהלת תנובה אישרה מכירת מחלבת תנובה ב-29 מיליון דולר, עוד לא יבש הדיו מידיעה זו , והתפרסמה ידיעה בדבר מכירת שטח בן דונם באזור התעשייה בנתניה, בו פעל בעבר בית קירור של תנובה- במחיר 350 אלף דולר. בכל הכבוד כשלון עסקי של הנהלת תנובה והיקלעותה לגירעונות, אינו מהווה צידוק למכירה סיטונית של נכסי האגודה שנצברו מהלך שנים ארוכות ומהווים חלק מחוסנה של האגודה.

דבר אחד הוא, מכירה מושכלת של נכסים מכבידים, דבר שני ופגום הוא מכירת נכסים לצורך כיסוי גירעון מאזני, על מנת שההנהלה תתהדר בגירעונות נמוכים יותר. דומה מבחינתנו כי הנהלת תנובה בפועלה, איבדה את הלגיטמיות שלה, ובכוונתנו לתבוע באופן אישי את אלו אשר נותנים את ידם במעל.

מכל מקום הנכם נדרשים לשמור את הכספים שהתקבלו בגין מכירת הנכסים האמורים בחשבון נאמנות נפרד, ובוודאי שלא לעשות שימוש בהם בכדי לכסות על כישלונותיכם המהדהדים, וזאת עד לכינוס הוועידה הקרובה" .

 

על המסמך חתומים כאמור, 21 מושבים : באר טוביה,בית לחם הגלילית,עזריקם,גבעת יואב,כפר יהושע,נוב אליעד,אבני איתן,נאות גולן,כפר יחזקאל, תל עדשים, ינון, אמץ,אלון הגליל ,קידרון, שתולים,בן זכאי,אגרא-יקנעם,היוגב,זרחיה וגילת.

 

בישיבה סגורה שנערכה השבוע אמרו אנשי המושבים כי הם דורשים מהנהלת תנובה הסבר לאי קביעת מועד לקיום וועידת תנובה שאמורה להתכנס על פי  פרסומי תנובה עד סוף יולי 2006.  חברי המושבים טענו כי הם פונים בנושא זה להנהלת תנובה  מ-14 בדצמבר 2005, אך אינם מקבלים תשובות ברורות .  הם טוענים כי שלושה חודשים לפני מועד כינוס הוועידה, עדיין לא נתקבלה כל הודעה בדבר כינוסה, עובדה המונעת מחברי האגודה להיערך כראוי לוועידה זו, ובין היתר לבחור את נציגיהם לכינוס הקרוב.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

לפרטים נוספים- יעל שביט- תקשורות- 04-6930530, נייד-0507777950

עו"ד ירון סהר- 03-6858181