דוח מנכ"ל, 1.9.2019

‏1 בספטמבר, 2019

דוח מנכ"ל

הבהרות (בעקבות שאילתות חברים) – הסכם חדש

1. ההסכם החתום הוא הסכם מחייב על פי כל הכללים המשפטים.

2. משרדי הממשלה (האוצר והחקלאות) פעלו בשנה האחרונה כפוף אליו בנושא מנגנון מחיר המטרה ובנושא פתיחת מכסים.

3. ההסכם החתום יכול להיות מיושם באופן מלא אך ורק אם יעבור שינוי חקיקה בכנסת (קיימת טיוטת שינוי חקיקה).

4. ההסכם החתום בנושאי הפחתה, יבוא ותאריכי תקופת הסכם, חייב לעבור עדכון והתאמה לאחר שנושא בג"צ תנובה הסתיים וחלו שינויים בנושאי היבוא ומועצת החלב, ואי העברת החקיקה בכנסת בזמנו.

5. הודעה חד צדדית שלנו על ביטול ההסכם אפשרית רק אחרי החלטה מחודשת של מוסדות ההתאחדות .

6. הודעה חד צדדית שלנו לביטול ההסכם תגרור אחריה את העברת מנגנון מחיר המטרה מיידית לוועדת יישום חדשה ללא השתתפותנו (המנגנון היה אמור לעבור לפני חצי שנה ולא עבר בגלל ההסכם החתום).

7. הודעה חד צדדית שלנו על ביטול ההסכם תעמיד את הענף כולו, החל מ-1.1.2020, ללא קו הגנה (הסכם או הסכמות או חוק) בנושא היבוא, והגדרת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר שניתנה בעבר על יכולתו של שר האוצר לפתוח ללא צורך בהסכמתנו תבוא לידי ביטוי באופן המעשי ביותר.

8. פרשנותנו לעניין הודעת עו"ד דינה זילבר המדינה לא הייתה עומדת במבחן הבג"צ תחת ההסכם.

9. בקשתנו בזמן ההסכם להארכת תקנות מנגנון מחיר המטרה לאפריל 2020 התקבלה, וקיים תזכיר תקנות הארכה.

10. קיימת בקשה חדשה בשיתוף עם משרד החקלאות להארכה נוספת עד אפריל 2021.

11. בימים אלו אנו מסיימים "נייר עבודה" המציג את מצב הענף כלכלית והוא יעמוד בכל פתיחת משא ומתן מחודש.

12. מצב רווחיות הענף נפגע קשה השנה בגלל הפחתת מחיר המטרה, נושא המוצקים, ורצועות ייצור מוגבלות ביותר, הממוצע הארצי מסתכם בהפחתה של 13 אגורות לליטר!!

13. הגידול בשיווק חלב גולמי נעצר בשנים 2018 ו-2019 והוא היה מרכיב מרכזי בבניית מודל ההסכם החתום, ולכן דורש שינוי משמעותי במודל ההסכם.

14. המלצות מועצת החלב לדרגים המקצועיים והפוליטיים במשרד החקלאות להפחית מכסות בגלל עצירת הגידול בשיווק חלב גולמי לא התקבלו, ונוצר מצב של ייצור חלב בעודף, והטיפול בחלב עודף רוקן כליל את קופות הכספים של קרנות המועצה ומעמיד את המועצה בפני פשיטת רגל.

15. הסכם חתום או הסכם חדש יהיה חייב לכלול את הפתרון להבטחת מועצת החלב כגורם מווסת ומתפעל את הענף כולו.

16. תקנות השפכים ותקנות פינוי הפגרים מתווספות להטלות על הענף ומכבידות על ההוצאות הקבועות.

17. אלו רק חלק ממסקנות "נייר העבודה הענפי".

18. שינוי מהותי בהסכם החתום או לחילופין כל הסכם אחר – כפוף לאישור מוסדות הענף.

19. למען הסר ספק, נתנגד באופן מוחלט בכל אמצעי לקידום ההסכם החתום ללא שינויים בסוגיות המדוברות והגעה להסכמות המתייחסות אליהן.

20. בשנה האחרונה פעלנו בכמה צירים ליצור עמדות מקצועיות/כלכליות לקראת הדיאלוג המחודש לקראת סוף השנה, תהליך של סיעור מוחות פנימי (יתקיימו עוד ארבעה מפגשים עד נובמבר – כולם מוזמנים אליהם), צוות בהובלת משרד החקלאות לחשיבה מחודשת על מודל ההסכם, עבודה משפטית נרחבת לכל תרחיש ועבודת הצוות הכלכלי של גיורא, רחל ולירון המלווים כל פעולה בנושא הסדרה העתידית ועוד.

 

ספר חברים (שאילתות חברים)

1. תקנון התאחדות מגדלי בקר קובע באופן מוחלט את התנאים של חברות ולא שום פרשנות אחרת (התקנון קיים באתר וכל אחד יכול לקרוא אותו).

2. מעולם ולעולם חברות בהתאחדות נשארת וולונטרית, ובחירה של חבר קיים ללכת לארגון אחר מכל סוג שהוא היא החלטתו האישית, ולהתאחדות אין צד בהחלטה זו.

3. חבר בארגון אחר המוגדר כמייצג את חבריו בדומה להתאחדות מגדלי הבקר לא יכול על פי תקנון התאחדות להיות חבר בהתאחדות מגדלי הבקר והוא יוּצא ממנה על פי הליך המופיע בתקנון ההתאחדות. נושא זה ייאכף בצורה ברורה ומוחלטת והוא אינו ניתן לפשרנות או להתגמשות.

4. חברים המעוניינים לשנות את התקנון רשאים להגיש בקשה מסודרת, וגם בנושא זה התקנון קובע באופן ברור איך הדברים נעשים.

5. חברים חדשים המעוניינים להצטרף כחברים יכולים בכל עת לפנות, ובקשתם תידון במוסדות לפי ההליך הכתוב בתקנון.

6. חברים חדשים המופיעים בארגון אחר המייצג את חבריו בדומה להתאחדות מגדלי הבקר לא יעברו את תנאי הסף של תקנון התאחדות הקיים (אין חברות בשני ארגונים).

7. אין שום סמכות או מרות או יכולות לאף חבר מוסדות או בעל תפקיד בהתאחדות, כולל למנכ"ל, לפעול בפרשנות אחרת מהתקנון הקיים, למעט שינוי בתקנון על פי תקנות רשם האגודות השותפויות, וכך יישמר.

8. הטיפול בספר החברים נמצא בידי ועדה שנבחרת לפני כל אסיפה כללית.
בין האסיפות, ספר החברים נמצא בטיפול שוטף של מבקר הפנים ושל ועדת הביקורת, וממוסדות ההתאחדות נדרש לאשר או לדחות בקשות – רק על פי התקנון ולא על פי שום דבר אחר.

9. כל תהליך הבחירות למוסדות ינוע קדימה אך ורק עם סיום עדכון ספר החברים.

10. כל מערכות הבחירות למוסדות ב-20 שנה האחרונות נתקלו בשנים אלו בבעיות בעדכון הספר והתהליך, ולכן, כדי למנוע הליכים לא מסודרים, קריאתי היא להתנהל על פי התקנון בלבד .

11. שמירת תקנון התאחדות הוא הדבר החשוב ביותר, ומקנה את היכולות לשמור על המוסדות ועל הענף.

שבוע טוב
אביתר דותן