דוח מנכ"ל, 23.12.2018

 

‏23 בדצמבר, 2018

דוח מנכ"ל

הסכם ענפי – יועצים משפטיים

ביום 17.12.2018 הוציא היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט הוראה/הודעה לכל משרדי הממשלה להשלים עד השבוע הקרוב את טיוטת תזכיר החוק בעניין הסכם החלב, ולקדמו על פי החוק באמצעות שימוע ציבורי (בעניין המכס כבר נעשה), ולהביאו בסופו של יום לחקיקה ולתקנות יישום.

ביום 19.12.2018 התקיים דיון בבית המשפט העליון בעניין בג"צ תנובה, ותוצאתו בשלב זה – דחייה נוספת בדיונים בעתירה זו בחודשיים נוספים.

ביום 20.12.2018 הוציאה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה סיכום של ישיבה בין משרדית עם סיכום שלה בעניין הסכם החלב החדש ובעיקרו:

א. לממשלה זכות חד צדדית לקדם הסכם ללא הסכמת ארגון המגדלים בכלל ופתיחת המכס בשיקול שר אוצר בלבד בפרט.

(מציע לכולנו לקרוא זאת בעיון ולהכיל ולהפנים עניין זה).

ב. אישור להליך הסכמות שבחרה המדינה במקום החלטות חד צדדיות על דעתו של היועץ    המשפטי לממשלה.

ההתאחדות מצידה תמתין לקבלת תזכיר החוק להערות ולהארות ובקשה לשינויים או לעדכונים, ותיערך בהתאם להליך החקיקה והתקנות ככל שנידרש.

באתר האינטרנט של ההתאחדות מפורסמות הודעת היועץ המשפטי לממשלה והודעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

הסכם ענפי-סטאטוס יישומי

  1. מחיר המטרה ל-1.1.2019 נחתם ופורסם (מופיע באתר האינטרנט של ההתאחדות).
  2. ההסכם ייושם בפועל רק אחרי השלמת החקיקה בכנסת ואישור התקנות בוועדות – לא ניתן להעריך מתי בגלל אי הוודאות בעניין הבחירות. 

הסכם ענפי – משמעויות

התעמקות בסיכום של עו"ד דינה זילבר מחזק ביותר את עמדתנו ובה שהיוזמה להגיע להסכם מוקדם מסוף שנת 2019 היה מהלך חשוב ונכון, וניתן להשתמש במילה דרמטי בהסתכלות על משבר יוקר המחיה המתפתח כאן ועכשיו, בימים שבהם כל ענפי המשק בישראל מוזמנים לשימועים בענייני מכס ועצירת עליות מחירים, אין בכלל ספק – נקטנו דרך נכונה וללא צורך בפרשנות.

עדיין נשמעים קולות בודדים של הוזים וגנבי דעת שרוצים עדיין לעצור את ההסכם ולחכות שנה…

בטח בימים אלו זה טירוף כוחני ולא מותיר שום מקום לפרשנות אחרת מלבד "גחמה" של פוליטיקה בגרוש וחצי.

כתבתי לפני שבוע: המעוניינים לעזוב את ההתאחדות ולייצג את עצמם במסגרת אחרת – זה הזמן, עוד לפני יישום ההסכם.

כל אחד צריך לשאול את עצמו: מה היה קורה בענף בימים אלו ללא הסכם ועם חוות דעת ברורה של היועצים המשפטים לממשלה לפיה ניתן כוח למדינה לבצע הסכמים ללא הסכמת המגדלים ולפתוח מכס בהתאם? מה היו עושים באוצר עכשיו?

הסכם ענפי – איומים והפחדות

בימים אלו מסתובבים מומחים גדולים בתחום הכלכלה ומסתבר שגם בכלכלת הרפת, ומזהירים רפתנים מרווחים מוקטנים ביותר על פי ההסכם הענפי החדש.

לתזכורת כולם: בימי הסכם לוקר קידמו אנשים מתוך הענף מומחים גדולים מחוץ לענף להרצאות המטילות אימה ברחבי הארץ והדוגמה הידועה ביותר: הרצאה בפני רפתני קדמת צבי ובה תרחיש של אובדן כל הרווחים לליטר (עד חמש אגורת לליטר רווח); התוצאה הייתה הפחדה, ורפתני קדמת צבי פרשו אחד אחרי השני, הנשארים בלוקר הרוויחו יותר מסכום הפרישה החד פעמי!

לאחר פרסום סיפור זה פנו אליי רפתנים פורשים ממתווה לוקר וסיפרו על ביקורים דומים אצלם בימים ההם, ונשאלתי למה אני חושב שזה קרה.

נתתי להם לתת את זכות התשובה וכולם כיוונו למקום אחד:

אינטרס ברור של השולחים את המומחים האלו לגרום ליציאת רפתנים מהענף וקניית מכסות בתשלום מופחת על ידם!

בואו נצא מתוך הנחה ובה התשובה לא נכונה באופן מלא, אז למה לצאת במסע הפחדה שוב של הפחתת הרווחיות בצורה המובילה לסגירת רפתות? הרי זה שקר גדול!

אמרנו בעבר, 2023 היא שנת מבחן גדולה וזה יקרה בעוד חמש (5) שנים: האם נוביל ענף שלם עם עיניים עצומות ולא נדע להתאים את התנאים הכלכליים והסחר לאותה שנה (בדיוק כמו שנעשה ברפורמת איכות סביבה ובלוקר)? בכל שנה פורשות עשרים (20) רפתות בממוצע מסיבות שונות ובעיקר אישיות.

ונלך לתרחיש "רע" יותר פרישה היותר משמעותית – לצורך כך קבענו את שווי המכסה לפרישה והענקנו בטחונות כספיים למצב זה.

אני מציע לכולם לא להיות חלק ממסע הפחדה זה. יש צוות כלכלי שלם המסתובב יום-יום ברפתות המושביות והקיבוציות בכל פורום נדרש – מאחד על אחד עד מפגש רחב יותר – צרו קשר עם ענבל בהתאחדות, ותוך ימים בודדים יגיעו אליכם. 

עדכונים ענפיים

א. תקציב מועצת החלב עדיין לא אושר בשל חוסר הסכמות בנושאים שונים.

ב. הודעתי בעניין פנייה ישירה של קנ"ט לביצוע ביטוח והתשלום בשל כך נשארת בעינה – לא לבצע שום פעולה עד הודעה חדשה.

ג. תקנות שפכים – לאחר שימועים במועצת המים נקבעו הכללים לשנת 2019 וענף הרפת ימשיך בהחרגתו לשנת 2019, רפתות שבהן המדדים "כפולים ומכופלים" מהמדדים המותרים בתקנות יחלו ב-1.7.2019 לשלם תשלומים מוגדלים בשל כך, ולכן אנא לבדוק. רפתות הנמצאות ברמות אלו נא לפנות לפרץ שורק או אליי כדי לקדם פתרונות ספציפיים.

שבוע טוב

אביתר דותן