דוח מנכ"ל, 5.5.2019

‏5 במאי, 2019

דוח מנכ"ל

סבב נוסף בדרום
אנו עוקבים בדאגה אחר האירועים, ובמקביל נערכים למצב חירום – בדומה לכל סבב שהיה עד היום: רישום של רפתנים המעוניינים לעזור במקרה הצורך והערכות מול המחלבות, וכמובן שירותי הענף.
המבקשים לסייע ולהצטרף לרשימות – אנא פנו לענבל במייל inbal@icba.co.il.
ובעיקר אנו מייחלים לסיום מהיר של האירועים, ומחזקים את המשפחות ואת רפתני הדרום החולבים ללא הפסקה בימים כאלו.

ספר החברים
מבקר הפנים וּועדת הביקורת של ההתאחדות הובילו בחודשים האחרונים, על פי החלטות מוסדות ההתאחדות ולאחר המלצות ועדת האסיפה הכללית האחרונה, את עדכון ספר החברים של התאחדות מגדלי בקר.
על פי התקנון, רק בעלי מכסה רשומה במועצת החלב על פי החוק, הם החברים בהתאחדות, אם רצונם בכך.
רק לתזכורת, אין שום היטלים או מיסים קבועים לתשלום לחברות בהתאחדות, משלמים אך ורק עבור שירותי ההתאחדות.
יש לברך את עדנה ממחלקת מערכות מידע ואת משה תרשיש מבקר הפנים על עבודה מאומצת ומוצלחת.
בשבועות הקרובים נעבור לשלב הבא של הכנות לאסיפה הכללית; ספר החברים יהיה הבסיס לתכנון של האסיפה הכללית שתערך במועדה על פי התקנון.

ביטוח פינוי פגרים
ראשית ובניגוד לפירסומים כאלו או אחרים, מוסדות ההתאחדות ונציגיה התנגדו באופן נחרץ לתשלום בעבור פינוי פגרים.
בדצמבר, למרות דרישה חד משמעית של מועצת החלב, הצלחנו את החצי השנה הראשונה להשאיר בהסדר הרגיל.
לצערנו רוב מוחלט בדירקטוריון מועצת החלב החליט על הטלת התשלום עלינו בחצי השנה הקרובה כחלק מקיצוץ רוחבי בתקציב המועצה.
אני קורא לכולם להסדיר מידית את הביטוח ישירות וללא דיחוי.
הימים הם לא ימי העבר והחוק והבקרה דרך אכיפת הפיצוח יהיו מיידים וחסרי פשרות.
אל לנו לשכוח שאי הפחתת המכסה ב-2018 על פי דרישת התכנון הותירה בידינו מכסה נוספת ועלינו להסתכל על התמונה הגדולה.

תקציב ההתאחדות לשנת 2019
לאחר קיצוץ משמעותי בתמיכת מועצת החלב בספר העדר, אנו עורכים התאמות תקציביות בגובה ההפחתה בתקציב ההתאחדות.
כל זה נעשה תוך המשך תכנית השקעות בהסבה של מערכת ספר העדר, שדרוג נעה ובניית מערכת BI והרחבת שירותי הדרכה של ההתאחדות – חלקו בפיילוט ברפתות עמק בית שאן.
השקעות אלה הן משמעותיות בצמיחת ההתאחדות מבחינה מקצועית, וכן – ההתאמות התקציביות נמצאות במסגרות התפעול של ההתאחדות.

לקראת הממשלה החדשה
ההערכות לגבי לוחות הזמנים לא השתנו: עד אמצע יוני תוקם הממשלה, וההערכה היא כי עד תחילת יולי יוקמו הוועדות למיניהן. לפי לוח העבודה של הכנסת היא אמורה לצאת לפגרה הקבועה לפי התכנית, ובעצם רק בספטמבר רק לחזור לפעול.
ההסכמות בהסכמים הקואליציוניים אם "ללכת" על תקציב דו שנתי או לשנה אחת הן משמעותיות מבחינת התזמון של תחילת עבודת התקציב.

לגבינו, העברת הארכת חוק החלב במתכונתו המלאה בשנה נוספת היא מסגרת של זמן.
הממשלה תוכל לבחור אם "לשים על השולחן" הצעה להסדר חדש או לחילופין לקחת את ההסכם הקיים ולעדכנו מחדש (ביצוע בפועל של בג"צ תנובה דורש עדכון משמעותי בהסכם,
אנו נבקש מולו עדכונים נוספים בגלל שינוי המגמה של שיווק החלב בישראל ב-2019-2018 והתחזית ל-2020. התאמות נדרשות בנושאים של השקעות, הפחתה, מכס, פרישה).
חוות דעתה של המשנה ליועץ למשפטי לממשלה בענייני המכס וסמכויות שר האוצר בגינן יהיו מבחן משמעותי אצל השר הבא לגבי מדיניותו בענף החלב.

שבוע טוב, אביתר דותן