עדכון נובמבר לנעה 12.11.02

עדכון רק למי שכבר מותקנת אצלו גרסה 12.11.02
עדכון נובמבר ל 12.11.02 עבור 64 ביט
עדכון נובמבר ל 12.11.02 עבור 32 ביט

להתקנת הגרסה המלאה של נעה – גרסת 12.11.02:
גרסה 12.11.02 מלאה עבור 64ביט
גרסה 12.11.02 מלאה עבור 32 ביט