עדכון למשתמשי נעה

לכל משתמשי נעה שלום רב

1. כל המשתמשים שלא בגרסה 12.11.07 או משתמשי 12.11.07 שלא הורידו את העדכון האחרון מיולי 2022, יש להוריד עדכון מכאן.

ניתן לראות את מספר הגרסה והתאריך בתפריט עזרה >> אודות.

2. משקים שמבצעים בדיקות הריון בחלב מתבקשים להכין את הרשימה ולשלוח את הקובץ למאל"ה דרך נעה ולא ברישום ידני, העניין יקל מאד וימנע טעויות ברישום.

מי שזקוק לתמיכה בנושא יכול לפנות למדריכי נעה בהתאחדות או לתמיכה במשרד לליאורה בטלפון 04-6279727.