הודעה בנושא הצגת מועמדות לתפקיד חבר מועצה מטעם המגזר המשפחתי 1.7.2020

מכתב הגשת מועמדות לתפקיד חבר מועצה 1

רשימת אזורי הצבעה בחלוקה ליישובים
רשימת חברי התאחדות 2020
רשימת חברי התאחדות באר טוביה 2020
רשימת חברי התאחדות גליל גולן 2020
רשימת חברי התאחדות דרום נגב עוטף עזה 2020
רשימת חברי התאחדות יזרעאל 2020
רשימת חברי התאחדות עמקים מזרח 2020
רשימת חברי התאחדות שפלה 2020
רשימת חברי התאחדות שרון 2020