חדשות נעה יולי – 2020

עיקר הפעילות של צוות נעה מתרכזת לאחרונה סביב הנושאים הבאים :
• קורס נעה בשה"מ – מחוז עמקי ם
• הכנת קורס נעה בזו ם
• המשך הפצת הגרסה החדשה 12.11.02
• המשך הפיתוח, התמיכה והתחזוקה של כל גרסאות התוכנה (נעה חלב, בשר, תמר
ונעמה)
• השלמת פיתוח מערכת תבל – BI

קורס נעה עם שה"מ במחוז העמקים– הקורס מאורגן במשותף ע"י שה"מ וצוות נעה
מההתאחדות מגדלי בקר. הקורס מתקיים כבר מספר שבועות בהצלחה רבה ומשתתפים בו 25 רפתנים מאזור העמקים והצפון, שנרשמו מבעוד מועד. הקורס מתקיים מדי יום שני באולם ההרצאות המשרד החקלאות בתל יוסף. המתכונת היא של 7 מפגשים בני 5 שעות כל אחד, כל יום מוקדש לתחום מקצועי אחר בנעה. התחומים המכוסים הם: ניהול עדר, בריאות, פוריות,
הזנה, נטע וטיפוח והרכיב לניהול כלכלי. ההשתתפות הפעילה של הרפתנים,

האינטראקציה והשאלות שעולות ומתפתחות לדיונים מעניינים, כל אלו תורמים רבות
להצלחת הקורס. זהו הקורס השלישי במתכונת הזו לאחר שבשנה האחרונה נערכו עוד 2
קורסים דומים במחוז מרכז ובערבה.

קורס נעה בזום– בימים אלו אנו מכינים תוכנית לקיום קורס נעה בזום. הקורס מתוכנן
להתחיל במהלך חודש אוגוסט. מספר המשתתפים יוגבל ולכן כדאי יהיה להירשם מיד עם
פתיחת ההרשמה. פרסום מתאים יופיע כשנתחיל בהרשמה לקורס.
הגרסה החדשה של נעה זמינה להורדה והתקנה ברשת החלב החל מחודש מאי 2020
והותקנה כבר בהצלחה ב 470 רפתות. אנו חוזרים ומ בקשים מכל הרפתנים שטרם התקינו
לעשות זאת בהקדם. מי שזקוק לעזרה יכול לפנות לליאורה ולצוות התמיכה וההדרכה שלנו.
כדאי לבצע את ההתקנה רק בימים א-ה, כדי שנוכל לסייע במידת הצורך.

מערכת תבל – המערכת החדשה לתחקור נתונים בענף הוצגה לאחרונה בפני קהלים
שונים הכוללים רפתנים, מרכזי מזון, ארגונים בענף ועוד. מע' תבל מעוררת עניין רב ובקרוב
מאוד נתקין שתי גרסאות ביתא בשטח. כדי להיות בעתיד חלק מהמערכת יש לסמן את
תיבה המתאימה בחלון מאפייני משק בנעה כפי שמוסבר במסמך חידושי גרסה (בתפריט
עזרה בנעה).

בברכה,
בועז