חדשות נעה אוקטובר – 2020

מערכת תבל מתקדמת בשטח
קרוב ל- 400 רפתות כבר מוכנות לחיבור למערכת (90% מהרפתות הקיבוציות וכ- 40%
מהרפתות המושביות). בשבועות האחרונים התקנו את תבל ב- 20 רפתות ניסיון והתגובות
בינתיים מצוינות. בקרוב נרחיב את ה מעגל ונתקין ברפתות נוספות.

מקלחות לילה – להפסיק או לא להפסיק? אפשר להתייעץ עם תבל
אחד השימושים המעניינים בתבל הוא בנתוני עומס החום (שעות עומס חום ביממה בעמודות האדומות, חלב יומי בקו הכחול בהיר). בדוגמה להלן רואים כיצד יורד עומס החום בימים האחרונים ברפת מסוימת באזור העמקים החמים (מ- 20 שעות עומס חום יממתי ל- 6-7 שעות). מידע זה, המוצג יחד עם נתוני החלב היומי יכול לסייע מאוד בקבלת ההחלטה האם להפסיק את מקלחות הלילה.

מערכת תבל – שעורי בית
מי שעדיין לא עשה את ההכנות להתחברות למערכת החדשה, מוזמן לעשות זאת בהקדם.
נחזור ונזכיר שכדי להיות בעתיד חלק מהמערכת יש לוודא שהתקנתם את הגרסה האחרונה של נעה מאתר ההתאחדות, ולאחר מכן יש לסמן את התיבה המתאימה בחלון מאפייני משק בנעה כפי שמוסבר במסמך חידושי גרסה, כאן באתר, או בתפריט עזרה בנעה. כל מי שזקוק/מעוניין בעזרה בנושא זה מוזמן לפנות לצוות התמיכה וההדרכה של נעה:
ליאורה – תמיכה מהמשרד, כרמל – אזור דרום, גל – אזור צפון, דוד בן עוזיאל – מרכז וצפון
שחר – אזור צפון

בברכה, בועז