פיתוח כלכלי במושבים – איתם בירגר

איתם בירגר, מנכ"ל 'מושב כלכלי' בוחן את האופציות הכלכליות של
המושב בעשור הקרוב ומביא את האופציות המועדפות, הניתנות לביצוע
בחוקים והתקנות הקיימים

בוועידת תנועת המושבים שהתקיימה בנהורה 1956 נשא דברים שר החקלאות דאז יגאל אלון ובין היתר את הרעיונות והדברים הבאים: "ע"י אימוץ ויישום הטכנולוגיה והמדע לעבודת  החקלאות, אנו יוצרים לכאורה את קברינו, מאחר שהייעול מחייב פחות חקלאים. אולם אין הכרח  שהחלוקה הכלכלית בין העיר והכפר תהיה כאילו החקלאות היא רק לכפריים ולעירוניים רק התעשיה״.

משאבים לפיתוח המרחב הכפרי. איתם בירגר

טכנולוגיה ובירוקרטיה
ממשיך אלון ואומר "קיימת האפשרות שהכפרים אם בישובים גדולים בפני עצמם, אם  בהתארגנויות אזוריות, ולאו דווקא מושביות לחוד וקיבוציות לחוד אלא במשותף ירחיבו את היקף התיעוש כדי שהדורות, אלא שכבר חיים איתנו ואלא שיבואו בעקבותיהם ימצאו את מחייתם  וסיפוקם המקצועי בכל רחבי הארץ."
ואכן, התמורות שחלו בטכנולוגיות המתקדמות ושינויים פוליטיים ודמוגרפיים יצרו מציאות של  גידול בתפוקה החקלאית וקיטון כמות החקלאים, מציאות שבה ברוב המושבים בארץ המשבצת החקלאית מעובדת באופן מיטבי אך כמות החקלאיים המתפרנסים באופן ישיר מחקלאות קטן ולרוב מהווה מיעוט תעסוקתי במושב. בחלוף משבר ההתיישבות של שנות ה 80- ועם מכירת  תנובה והקמת הרחבות קהילתיות, בעשור הראשון של המאה ה 21- רוב האגודות החקלאיות במושבים חזרו לעצמאות כלכלית מלאה.
ענף האנרגיה המתחדשת החל לתפוס תאוצה, התשתיות ואמצעי הייצור במושבים אפשרו הקמת  פרויקטים רחבי היקף ומאז ועד היום על סדר היום של אגודות המושבים מונחות הצעות לקבלת החלטות כלכליות ברמת האגודה. כך שאם במאה הקודמת עיקר משאבי הניהול של  האגודה הופנו למשק המשפחתי כיום משאבים רבים מושקעים בפיתוח כלכלי ברמת האגודה. פרק 8.12 בקודקס רמ"י מאפשר למושבים לבצע שינוי ייעוד מקרקע חקלאית במשבצת למיזמים כלכליים בהיקפים שבין 60 דונם ל 120 בהתאמה לאיזורי עדיפות לאומית. עסקת תעסוקה  המחייבת אחזקות של לפחות 26% מניות של האגודה בתאגיד העסקי המבקש לבצע עסקה, העסקה מכילה הנחות אזורי עדיפות ונחתם הסכם ל 49- שנים כפול 2. בעוד שרמ"י מעניק  זכויות קנייניות, מדיניות מנהל התכנון שופכת מים צוננים על מיזמים ברמת אגודות המושבים פעם ראשונה במדיניות של מיזמים כלכליים הנבחנים ברעיון של מה שלעיר לעיר ולכפר לכפר כך שהמסחר, המשרדים, הלוגיסטיקה שהם הפרויקטים הטומנים בחובם פוטנציאל כלכלי גבוה יותר אינם מצויים שמדיניות הפיתוח של מינהל התכנון במרחב הכפרי. פעם שניה תמ"א 35 מנחה על פיתוח צמוד דופן לשימושים קיימים ובכפוף לתשריטי רגישות נופית כך שהמיזמים הכלכליים  מצטמצמים לשטחי המחנה דבר המהווה אתגר תכנוני וקהילתי. לסיכומו של עניין האתגרים כיום  למיזם כלכלי הם פעם ראשונה מנהל התכנון ופעם שניה האתגר הקהילתי.

לייצר עוגנים כלכליים במושבים. איתם בירגר

אז מה כן אפשר לפתח כלכלית במושבים
פל"ח ברמת הנחלה – מנהל התכנון מאפשר זכויות לפעילות לא חקלאית בשטח הצהוב של  הנחלה בהיקף של עד 500 מטר במגוון שימושים המותאמים למרחב הכפרי, המועצות האזוריות מקדמות תוכניות פל"ח אשר מהן כל מושב מטמיע בתב"ע שלו את השימושים שהוא מעוניין  לאפשר בתוך הנחלות. הפל"ח שקיים כבר כשני עשורים ממומש באופן מצומצם יחסית וזאת מכמה סיבות עיקריות, הראשונה והעיקרית הינה גובה שומת העסקה של רמ"י וזאת ללא הנחות אזור, סיבות נוספות העדפת בעל הנחלה למגורים ולא פעילות שלרוב מייצרת עומסים ותוצרי  לוואי של רעש, רכבים וכו' בתוך איזורי המגורים במושב. סיבה נוספת היא בעל הנחלה אשר איננו בקיא בהפעלת עסקים כאלו וחוסר היכולת להשכיר את הפעילות לצד ג'. בשנים האחרונות  מאפשר רמ"י לבצע עסקאות שימושים נלווים לחקלאות עם הנחות אזור, גם כאן המימוש מוגבל עדיין גם מצד פתיחות מנהל התכנון לאפשר הקמת מתקנים בשטח החקלאי בנחלה ועדיין גובה העסקאות גבוה יחסית להיקפי העסקים המדוברים. במבחן התוצאה אנו מברכים על רעיון הפל"ח אך חובה לבחון לעומק את הפערים ולייצר מסלולים שכן יאפשרו להגדיל תעסוקה במשקים  במושבים ברחבי הארץ.
מיזמים ברמת האגודה – לכל אגודה חקלאית קיימים נכסים שוטפים ברמת הצרכנייה, תחנת דלק פנימית, מחסן טכני אנטנה סולארית וכו'. אגודות רבות מנהלות תאגיד מים פרטי ומנהלות את  העיבוד החקלאי במשבצת החקלאית אם ע"י החקלאים חברי האגודה או בשותפויות ע"פ חוק. מספר אגודות מנהלות מיזמים כלכליים ברמת האגודה לרוב מתב"עות ישנות שבעבר אפשרו  מלאכה ותעסוקה ברמת המושב.

סקירה קצרה למוצרי אנרגיה מתחדשת במושבים
בעשור הקודם עיקר הפרוייקטים התמקדו בשדות סולאריים וניסיונות לטורבינות רוח. החלטת  המועצה הארצית לתכנון ובנייה הרואה בשדה הסולארי כפוגע בעתודות הקרקע לייצור מזון הגבילה את השימוש הארצי עד 20 אלף דום ובכך הביאה את היזמים ואת הרגולטור לפתח  מוצרים המתמקדים בדו-שימוש.
אגירת חשמל מתח עליון – ע"מ לפתוח פקקים ברשת ההולכה הארצית מקדמים מתקני אגירה  לאומית לרשת ההולכה. מדובר על מתקנים המבוססים על בטריות ענק במכולות בהיקף של 5-10 דונם למתקן. התפרסמה מפת האזורים של רשות החשמל ועסקה של מתח עליון הינה ביחס  של 1:1 בתעסוקה.
סולארי מאגרים – מחייב עסקה מול רמ"י ביחס של 1:10 בתעסוקה.
סולארי חממות – מוגדר כדו שימוש בתיקון ד 10 תמ"א 10 , מחייב היתר לחממה ואישור משרד  החקלאות. ללא עסקה ברמ"י
קירוי מבני ציבור – מוגדר כדו שימוש, מחייב היתר בניה, ללא עסקה ברמ"י
גידור סולארי – עדיין ללא רגולציה סדורה, יצא מסמך מדיניות של משרד החקלאות ומרכז  השלטון האיזורי. הכיוון לדו שימוש.
אגרו וולטאי – עדיין ללא רגולציה מאושרת. הנהלת רמ"י הוציאה החלטה שבעיקרה יאושרו רק במחוז צפון ודרום פרויקטים.
תיירות – משרד התיירות מעודד פתרונות לינה תיירותיים במרחב הכפרי למלון בתיוג C  המאפשרים עד 120 חדרים, לאחר הקורונה המדינה מעודדת פיתוח פתרונות לינה מגלפינג ועד מלונות במרחב הכפרי וזה תחום שככל הנראה יתפתח בהמשך. הכרחי לבנות תוכנית כלכלית
לסיכום כפי שחזה יגאל אלון כמות החקלאים פחתה ועימה האתגר התעסוקתי במושבים, לאגודה נכסים ואמצעי ייצור שיש לבחון לעומק כיצד ניתן למצות ולהשיא רווחים לאגודה, בשנים האחרונות פיתחנו בחברה הכלכלית של תנועת המושבים יכולת לנתח ולייצר פרוגרמה כלכלית תכנונית למושבים ובכך להעניק תמונת מצב כלכלית לאגודה ע"מ לקבל החלטות נבונות ולייצר  עוגנים כלכליים לחברי האגודה.