דוח מנכ"ל 16.12.2018

דוח מנכ"ל

דוח מצב ענפי
לאחר מאבק משולב הצלחנו לייצב את הענף בכמה נושאים:
1. סבירות נמוכה לחקיקה עד ינואר, ולכן על פניו נראה, לפי תוצאות סקר של 6 אגורות, הפחתה במחיר המטרה בלבד והמשך הסכם לוקר כסדרו.
2. לא תהיה הפחתת מכסה, והשגנו מדיניות ייצור המאפשרת לתכנן את 2019 באופן נורמלי (מועצת החלב תפרסם את הודעתה בימים הקרובים).
3. בתקנות השפכים הענף הוחרג לשנה נוספת, כולל אפשרות לדיון ולדיאלוג בנושא גובה המדדים והקנסות והמשך חיפוש אחרי פתרונות.
4. בלמנו בשלב זה את השתתפותנו הכספית בביטוח פינוי פגרים.
5. בלמנו ניסיונות חקיקה משמעותיות של תקנות צער בעלי חיים.

מצורפת הטבלה המעודכנת בהנחה שההסכם ייכנס ב-1.1.2019

 

משבר יוקר המחיה – הסכם ענפי

אם למישהו היה ספק – אין ספק יותר!
הסכם העקרונות הענפי שומר עלינו מהעומד לבוא החל מהימים הקרובים. משבר יוקר מחיה יגרור אחריו פתיחות מכסים משמעותית ביותר, וזה כבר לא איום של אף אחד; ועדה בין משרדית בראשות זליכה (או אחר) תורה לפתוח מידית את המכסים, ואפילו עבדכם הנאמן ראה כאיום את דצמבר 2019, את האתגר הענפי הגדול במכסים, אבל הגלגל כולו יתהפך והתקופה הקרובה נחשבת טרום בחירות והסיכונים גדולים.
אני קורא מיד לכל העוסקים בלפגוע במוסדות ההתאחדות ובהסכם הענפי להפסיק מיד כל פעילות בנושאים אלו; המשך פעולות אלו יגרור את ההתאחדות לפעול בעניין זה מול הגורמים, נזק בלתי הפיך, ולהפסדים כלכליים משמעותיים שאותם לא נוכל לסבול.
בליל אמש ערכנו דיון חירום בנושא עם אנשי המקצוע, והתקבלו מספר החלטות איך לפעול בתקופה הקרובה בעניינים הפנימיים והחיצוניים. ההתאחדות פאסיבית בפעולותיה בעניין ההסכם, וכל הפעילות מתרחשת במשרדי הממשלה ללא התערבותנו; לכן מעורבות של גורמים פנימיים בסיכול ובהפרעה תיענה בהתאם מכאן והלאה.

לאחר הקריאה בכנס מדעי הבקר בפאנל הדן בהסכם להיפרדות ייצוג: גורמים שלא מעוניינים להיות מיוצגים על ידי ההתאחדות ומעוניינים להיות מיוצגים בגוף אחר – אנא הגישו טופס הפסקת חברות בארגון יציג מיד.
זכויות השירות לא נפגעות בשל כך, בהתאחדות אין תשלומי דמי חבר ולכן יש חברים בהתאחדות ולא משתמשים בשירותי ההתאחדות, ויש כאלו לא חברים המשתמשים בשירותים.
אנחנו נפעל מהיום בתחום זה בצורה משמעותית כדי להבטיח את זכויות הייצוג.
ההתאחדות היא גוף וולונטרי; עד היום הוויכוח והנזקים הפנימיים היו בעיקר ברוח הענף, במערכות יחסים בין אישיים. מהיום והלאה הנזקים הולכים להיות כלכליים ואין שום כוונה לעמוד יותר מנגד.
מוסדות ההתאחדות נבחרו כחוק ב-2015 והם הנציגים הרשמיים של הענף בשני המגזרים, מסע הדה לגיטימציה הסתיים ומעתה נאכוף זאת בכל דרך.
אנו ממתינים לתוצאות בג"צ תנובה ותשובת היועצת המשפטית לממשלה עו"ד דינה זילבר.

כנס מדעי הבקר
כמו בשנים האחרונות הכנס גדל במספר משתתפיו, במציגיו ובהופעותיו בצורה משמעותית, ומכאן הברכה לכל העוסקים בהפקתו, בתפעולו ובבקרתו.
בעיניי לפחות, תחום ההזנה עדיין לא מוצא את מקומו הראוי בסדרי העדיפויות ובהיקפיו הנכונים, וזה נכון בהתייחסות לכלל לפעולות הענף בנושא.
העניין הכלכלי ורווחת בעלי החיים מקבלים מקום חשוב, ותקוותנו לשנים הבאות גם לתפיסות חדשות בנושאים אלו.
באתר ההתאחדות נמצא סקר שאותו אנו מבקשים מהמשתתפים בכנס למלא, על מנת שנדע לשפר, להוסיף וכו' בכנסים הבאים.

שבוע טוב
אביתר דותן

הודעה לרפתנים – ועדת מחירים

13 דצמבר, 2018

שלום לכולם שלום,

אחרי כנס מוצלח ביותר אנו חוזרים לשגרת הענף ובפנינו משימות להסדרת הענף, מכסות 2019 דרך תקציב מועצת החלב וצער בעלי חיים ובימים הקרובים גם בג"צ תנובה המשפיע מאוד על התנהלות הענף כולו.
משרד האוצר והוועדה למחירים, אותה ועדה שללא הסכם יועבר אליה מנגנון מחיר המטרה, פרסמו הלילה פרוטוקול ועדה האמור להיות מוצג כחלק לתשובת המדינה וכוללת בתוכה שלוש חלופות לביטול העדכון המחירים.
למען הסר ספק, למכתב זה מצורף מכתבנו האומר על הסכמתנו על חלופת עד  14 אגורות בלבד כולל הסקר.
ללא שימוש בחלופה זו יבוטל ההסכם מיידית.

מבקש מכולם לא להתייחס לתקשורת בענין זה המוזנים מגורמים בעלי אינטרס אחר המנסים לפגוע בהסכם כולו.
ביום ראשון הקרוב אעדכן בהרחבה.

באופן כללי המערכת כולה ממתינה למכתב התשובה של עו"ד דינה זילבר המשנה ליועץ המשפטי בה תקבע ההתנהלות הכוללת של הענף.

סוף שבוע נעים
אביתר

דוח מנכ"ל 25.11.2018

תכנון הענף 2019

בימים אלו אנו נמצאים תחת איומי ענק על הענף ולא על ההסכם, שאליו נחזור בהמשך.
מועצת המים מתעקשת לא להעניק החרגה נוספת בנושא תקנות השפכים התעשייתיים, נעשים מהלכים משפטיים, מקצועיים ופוליטיים בנושא, נוסף לכך מכסות 2019 לא נקבעו. הוחלט על הפחתה כוללת של 45 מיליון ליטר – רובם במגזר השיתופי – נוסף לחלוקה של 60 מיליון ליטר לחדשים בעתיד על חשבון גדילה טבעית; אין היתכנות לחלוקה כזו לא ברמה המקצועית ולא ברמה המשפטית ללא שינוי בעמדת שר החקלאות. המחלוקת לא תיפתר בתקופה הקרובה. קיצוץ בתקציב מועצת החלב הוא עובדה מוגמרת. לאחר שנה מורכבת יש חובה להתאים את תקציב המועצה לשנה הקרובה. מכתב מנכ"לית מועצת החלב יצא לפני ההחלטה בדירקטוריון מועצת החלב, ואינו מקובל עלינו. זה מצטרף לקיצוץ חד בתמיכה בספר העדר ובמחקרי הענף. בלי הצטרפות המחלבות לנשיאה בנטל הקיצוצים אנו צפויים להתמשכות של תהליך אישור התקציב עד ההסכמות.
כל הסעיפים האלו הם דרמטיים לענף.
במקביל, החל תהליך החקיקה והתקנות של ההסכם הענפי ברמת משרדי הממשלה. יישומו תלוי במועד הבחירות; גם בלי בחירות, על פניו נראה קושי להגיע לסוף דצמבר אחרי ממשלה, חקיקה ותקנות, ולכן נהיה "חכמים יותר" לגבי המועד המדויק רק במהלך דצמבר.

רפתנים נגד ההסכם

התנגדות להסכם וביקורת עליו הם לגיטימיים; לא לגיטימי זה עריכת כנסים ומפגשים שכל מטרתם היא הטלת רפש ושלל רחב של כזבים, ובעיקר הפחדה של הרפתנים.
בהסכם לוקר היו מהלכים דומים, וחלק משמעותי מהפורשים היו רפתנים מופחדים.
להזכירכם, הפורשים בלוקר קיבלו מענקי פרישה, ואלו הנשארים בשנות ההסכם הרוויחו יותר
מהם – זו עובדה מוגמרת!
אמרתי "אלפי פעמים" – תביאו תכנית, עם שני פרמטרים בלבד.

1. מנגנון מחיר המטרה בספטמבר 2019 על פי חוק החלב המנגנון עובר באפריל 2019 לוועדה לפיקוח על המחירים, שהיא בשליטה מוחלטת של משרד האוצר; אותה ועדה כבר שנתיים לא מעדכנת למחלבות את המחיר.

2. מתווה המכס בינואר 2020 הסכם לוקר מסתיים ב-31.12.2019 כולל מתווה המכס, וכל הכוח להחלטה עובר לשר האוצר, במקום זה עסוקים בפיזור של השמצות ושמועות והוצאת משאבים מההתאחדות בזמן של מאבק ענק בשלושת הנושאים (שפכים, מכסות2019, מועצת החלב) לקיום הענף האמתי. במקום להתעסק באיומים האמתיים עסוקים בפוליטיקה בלבד, בבניית כוח במנגנוני הסתה, לא פחות מזה.
ב-2019 יש בחירות למועצת ההתאחדות – תתמודדו שם, לא על הגב של הענף בימים המורכבים היום, במקום לעזור, גם מנהלים מלחמה פנימית כולל איומי פילוג. אמרתי בימי לוקר הראשונים, בשלהי 2013 – כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל תפסיקו לפגוע בהתאחדות!
מוציאים מכתבי השמצה כל יום; פעם אחת ראשי התנועות מביעים את דעתם על שמירת ההתאחדות, פתאום זה מעשה השתקה – לאן הגענו?
ויש עוד דוגמאות רבות של פרסומים – במקרה הטוב לא מדויקים, במקרה הרע שקרים מוחלטים – ואנו כהתאחדות לא יכולים להגיב כדי לתת לבית המשפט ולרשם האגודות שאליהם פנו החברים את הכבוד הראוי, ובואו נמתין בסבלנות להחלטות שלהם.

לבקשת חברים, פרסום חוזר: הסכם אוקטובר 2018 מול הסכם פברואר 2018

הנושאים העיקריים:
1. סך ההפחתה במחיר המטרה בשנות ההסכם – הופחתו ב-60 מיליון ₪ לעומת ההסכם הקודם.
2. נוספו 50 מיליון ₪ על ה-400 מיליון ₪ מההסכם הקודם, והם הועמדו לטובת בטחונות
לתהליך הניוד של מועצת החלב.
3. 33 מיליון ₪ הועמדו לטובת תכניות פיתוח של רפתות לגודל של 1-1.2 מיליון ליטר (לדוגמה, רפת
בגודל של 600 אלף ליטר תגיש תכנית פיתוח להגדלת הרפת בשנות הסכם עד מיליון ליטר ותקבל
את המענק).
4. חישוב מחיר המטרה לרפת ב-2025 יהיה לפי גודל מכסה של 1.2 מיליון ליטר ולא 1.5 מיליון ליטר.
5. במתווה המכס הקודם ההפחתה הייתה בש"ח בודדים בין שנה לשנה בשנות ההפחתה, בהסכם
הקיים ההפחתה היא של עשרות אגורות בין שנה לשנה.
6. הוכנסו שני מנגנוני הגנה על הייצור המקומי עם מנגנון בדיקה מוקדם בשנים, ולא ביום אחרי
עצירת השוק המקומי.
7. בוועדות ובצוותי הפעולה השונים במסגרת ההסכם הוכנסו נציגים למגזר המשפחתי ולמגזר
השיתופי.

אלו עיקרי השינויים.

שבוע טוב
אביתר דותן