דחיית ישיבת מועצת ההתאחדות אשר תוכננה ל-27.2.2019

שלום לכולם,

אנו דוחים את ישיבת מועצת התאחדות בפורום פתוח מה-27.2.2019 לתאריך חדש שיקבע בהמשך.

הדיון בבית המשפט של חבורת הרפתנים נגד ההתאחדות נדחה ל-28.2.2019 לאחריו נראה "לאן הרוח נושבת".

אביתר דותן