שירותים ומחירים

רכיבי חלב
המעבדה מבצעת בדיקות אוטומטיות של רכיבי חלב. במעבדה מכשירי מילקוסקאן אשר ביכולתם לבדוק את היכולת של רכיבי חלב לבלוע אור אינפרא-אדום באורכי גל מסויימים אופיינים לכל רכיב וע"י כך לקבוע את ריכוזו בחלב. רכיבי החלב הנבדקים במעבדה הם שומן, חלבון לקטוז ואוריאה.

ספירת תאים סומטים
תאים סומטים הם תאי דם לבנים אשר נמצאים באופן טבעי בחלב בכמות קטנה כחלק ממערכת ההגנה של העטין נגד גורמי מחלות, אך במצב של דלקת עטין מספרם עולה בכמה מונים. תאים אלה מפרישים בין השאר אנזימים שמפרקים חלבון ופוגעים קשות באיכות החלב ובתפוקת יצור הגבינות.ספירת התאים מתבצעת על ידי צביעת גרעין התא בחומר פלורסצנטי (מחזיר אור) שנקשר ל-DNA וספירת החלקיקים ה"זורחים" בעת העברתם דרך תא זרימה.

ספירת חיידקים כללית
ספירת חיידקים כללית בחלב משמשת להערכת איכות החלב. מדד להיגיינת החליבה, המכון וכן יעילות הקירור. השיטה מבוססת על צביעת הDNA ע"י צבע פלורסנטי ומדידת עוצמת האור.

מחירון

סוג בדיקהמחירפירוטהערות
רכיבי חלב - ביקורת חלבללא מבקר חלב 2.70 ₪

עם מבקר חלב 4 ₪
שומן
חלבון
לקטוז
ספירת תאים סומטים
בדיקות חודשיות לביקורת חלב
תשלום לביקורת יחושב לפי כמות הפרות בעדר ביום ביצוע הביקורת
רכיבי חלב – בדיקות מיוחדותבקר – 6 ₪

צאן – 8 ₪
שומן
חלבון
לקטוז
אוריאה
ספירת תאים סומטים
בדיקות שאינן במסגרת ביקורת חלב
ספירת חיידקים כלליתבקר – 6 ₪

צאן – 8 ₪
ספירת חיידקים כללית