המגזין שלנו

דברים בשם אמרם: "ענף החלב, מגדלור של תקווה" – דגן יראל

דגן יראל חורש את הארץ, מאז שנכנס לתפקידו, כמנכ"ל יצרני החלב. דגן במרתון פגישות עם רפתנים, מנהלי מחלבות ואנשי הענף. דגן מודע לחשיבות התפקיד ולמורכבות המצב עקב המלחמה ומשוכנע כי

משק הבקר והחלב 429, פסח 2024

ליאור שמחה נפרד מענף החלב במכתב לרפתנים


מוסף עוטף עזה, חצי שנה אחרי…פרויקט מיוחד – ראובן זלץ


גבי עדין ״המדינה חייבת להפנים את חשיבות המחקר לחקלאות הישראלית״ – ראובן זלץ


טור אישי, ארנון אושרי הגודל לא קובע, דעה לא פופולרית (אולי)

סקר 'חקלאות במלחמה': פגיעה קשה בחקלאות כחול לבן – ראובן זלץ

ארגון השומר החדש פרסם בתחילת פברואר 2024 סקר מקיף על השפעות המלחמה על החקלאים, מהסקר עולה כי כ 89%- מהחקלאים מדווחים שנפגעו בעקבות המלחמה. כ 84%- מהחקלאים ענו כי יש

חוברות קודמות