משק הבקר והחלב

החלום של ענת אביגד, מושב עידן בערבה - ראובן זלץ

חוברת 399 של משק הבקר, פסח 2019
מנהלות במגפיים: נשות הענף פותחות את הלב | מחכים לשר החקלאות החדש | עוטף פולונסקי | זרמות יבוא | עליית סת"ס ארצית בשנת 2019 |

עדכון דוח מנכל - 15.5.19

במהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בפינוי הפגרים בענף בפרט ולא תמיד ביחס ישיר לגידול העדר הישראלי בכלל.
לטקסט מלא >>