משק הבקר והחלב

חוברת 399 של משק הבקר, פסח 2019
מנהלות במגפיים: נשות הענף פותחות את הלב | מחכים לשר החקלאות החדש | עוטף פולונסקי | זרמות יבוא | עליית סת"ס ארצית בשנת 2019 |

דוח מנכ"ל 15.4.2019

משרדי המשפטים והאוצר פעלו לקדם הוראת שעה ולהאריך את חוק החלב הנוכחי בשנה נוספת עד אפריל 2020 במקום אפריל 2019 כדי לאפשר לממשלה ולענף להסדירו
לטקסט מלא >>