ממשיכים לדאוג לביטחון התזונתי בישראל

בשבועות האחרונים התנהל שיח ציבורי סביב המחסור הנקודתי בחלב בקרטון. שיח זה חלף, אולם הנרטיב נשאר כאילו השוק המתוכנן היינו הגורם המרכזי למחסור. חברים, עומדת לנגד עינינו החתירה הבלתי מתפשרת לספר את האמת, לא למעננו, אלא למען יציבות הביטחון התזונתי בארץ, למען חיזוק הציונות ולמען צביון מדינתנו האהובה. נדרשנו לסוגיה זו בשבוע החולף בדיונים בוועדות הכנסת, במקביל, שלחתי מכתב לכל חברי הכנסת, שבו הבהרתי להם כי מעולם לא היה חוסר בחלב גולמי וזאת בזכות יצרני החלב שלנו וחובתם של נבחרי הציבור לשמור עליהם,
לטקסט מלא >>