משק הבקר והחלב

אחים למאבק

הרפורמה המוצעת על-ידי שרי האוצר והחקלאות לעניין הפירות, הירקות והביצים, מטילה צל כבד על עתידה וצביונה של החקלאות הישראלית. פתיחת המכסות לייבוא פרוע על חשבון חקלאי ישראל היא סטירת לחי ופגיעה לדורות לא רק בחקלאים המדהימים שלנו אלא גם בזהות שלנו כמדינה וכחברה. מאבק זה הוא בנפשנו ואנו שותפים לו גם אם הוא אינו נוגע אלינו ישירות.  היינו שם עבור אחינו לחקלאות בצמתי הכבישים ביום חמישי האחרון וככל שנדרש נמשיך ונסייע להעצים את קולם של החקלאים הישראלים אל מול הרפורמה אשר עלולה להרוס מפעלי חיים אישיים,
לטקסט מלא >>