רגע לפני השנה העברית החדשה...

בתלמוד נאמר על עם ישראל שהוא "עם של עפר וכוכבים", או בלשון היומיומית: עם של אופוריה או היסטריה. אכן, השנה העברית החולפת הייתה שוב שנה מאתגרת ומורכבת, שהביאה גם להיסטריה עקב הנגיף העקשן, אך עדיין מבין שלל הסיכונים צמחו להם זרעי הזדמנויות, שהבשילו לכדי בשורות חיוביות משמעויות. הבשורה הגדולה ביותר שהבאנו, יחד, הייתה בהשלמת החקיקה במשק החלב. לאורך שנים של אי-יציבות הצלחנו להפוך את ענף החלב לאי של יציבות, עם בסיס איתן ואופק תכנוני לכל הצדדים. על-פי משוואה זו, נמשיך להעניק ביטחון תזונתי של אזרחי
לטקסט מלא >>