מחשבים מסלול מחדש

כידוע לכולנו, השבוע התפרסם כי בכוונת משרד האוצר להאריך את הוראת השעה, המאפשרת יבוא חמאה ופטור ממכס למשך שנתיים נוספות. עד כמה כוונה זו מקוממת במיוחד, תעיד העובדה כי היא התפרסמה במהלך משא ומתן שקוף, פתוח וענייני מול משרד האוצר בנוגע לעתיד משק החלב בישראל. כמו גנבים בלילה, בהתנהלות מזלזלת, פוגענית ואף פחדנית, החליטו פקידי האוצר להמליץ על המשך פתיחת שוק החמאה לייבוא פרוע, בעודם מדברים ונפגשים עמנו פנים אל פנים כמעט על בסיס יומיומי. אדגיש ואומר, כי אף אחד מהגורמים הרבים אשר שותפים לגיבוש ההסכם,
לטקסט מלא >>