משק הבקר והחלב

דוח מנכ"ל , 20.10.2019

  העברת מנגנון מחיר המטרה וסיום הסכם לוקר למען הסר ספק, אכתוב זאת באופן הברור ביותר: מנגנון מחיר המטרה לא עבר לפני חצי שנה, למרות הגדרה בחוק, לוועדה על המחירים המפוקחים, אך ורק בגלל ההסכם החתום מאוקטובר 2018. מכסות הייבוא בגבינות
לטקסט מלא >>