קישורים שונים
   27/08/2014 - כנס הבקר השנתי – שינוי מועד
כנס הבקר השנתי – שינוי מועד ...
   07/09/2014 - כנס רפת בעידן הירוק
כנס רפת בעידן הירוק ...
   27/08/2014 - עבודה בראש השנה שי שיאון
עבודה בראש השנה של שיאון ...
   25/08/2014 - מחלבת תל יוסף נפתחה לקבלת ארגזי ביקורת החלב
מחלבת תל יוסף נפתחה לקבלת ארגזי ביקורת החלב  ...
   25/08/2014 - כנס מדעי הבקר 2014
כנס מדעי הבקר 2014 ...
חדשות נוספות
21/08/2014 - סקר שימוש בחומרי ניקוי
21/08/2014 - קורס יסודות גידול בקר לחלב
13/08/2014 - תקנות מס רכוש וקרן פיצויים
12/08/2014 - משרד החוץ מחפש מומחה רפת לעבודה בווייטנאם
11/08/2014 - תקנות מס רכוש וקרן פיצויים – מבצע צוק איתן - הנחיות וטפסים
לארכיון החדשות...
נתוני רכיבים ארציים
שומן חלבון סת"ס אוריאה מקרא
01.09.2014 -יומן השבוע
תמונות השבוע
מצגת השבוע
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ