קישורים שונים
   29/01/2015 - כללים לביטוח אסונות בעדר הבקר לחלב 2015
כללים לביטוח אסונות בעדר הבקר לחלב 2015 ...
   26/01/2015 - סיכום ראשוני של נתוני ספר העדר 2014
סיכום ראשוני של נתוני ספר העדר 2014 ...
   22/01/2015 - דרושה עזרה דחופה לרפתן
בעקבות תאונה דרושה עזרה דחופה!!!.
רפתנים היכולים לסייע בחליבות או לחילופין בפועל שיחלוב ויתפעל את רפת אליהו סגרון (מושב ברכיה) מתבקשים ליצור קשר עם אבנר סגרון בטלפון:
054-9702939.
כל עזרה תתקבל בברכה.

 ...
   22/01/2015 - ניפוק תרכיבי קדחות קרצית הבקר ע"י השו"ט ואופן ביצוע החיסונים
ניפוק תרכיבי קדחות קרצית הבקר ע"י השו"ט ואופן ביצוע החיסונים ...
   22/01/2015 - נוהל ניפוק תרכיבי קדחת בקר ואופן ביצוע חיסונים
נוהל ניפוק תרכיבי קדחת בקר ואופן ביצוע חיסונים ...
חדשות נוספות
21/01/2015 - ועידת ישראל ה-5 לחקלאות
21/01/2015 - דוח ליגה 2014 רפתות שיתופיות
18/01/2015 - מצ"ב מכתבו של סגן מפקד כיבו אש ארצי
18/01/2015 - סידורי בטיחות אש ברפתות - פירוט הסיכומים
15/01/2015 - שיאון - מחירון 2015
לארכיון החדשות...
22/01/2015 -יומן השבוע
תמונות השבוע
מצגת השבוע
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ