קישורים שונים
מכוני תערובת אמבר מילובר צמח
   03/09/2014 - כנס השנתי ה-26 למדעי הבקר
לידיעת הרפתנים,
ניתן לשלם לכנס דרך שיאון,
המתקשים להירשם באתר מתבקשים לשלוח את טופס ההרשמה
לחב' "קומטק" לפקס מס' 03-5666177.
האפשרות לתשלום דרך שיאון (בהרשמה דרך האתר) תוסדר לאחר ראש השנה.  ...
   29/09/2014 - שינויים בלוח הפרים
שינויים בלוח הפרים ...
   29/09/2014 - נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
חוזר נוסף מהשירותים הווטרינריים ...
   28/09/2014 - חיסון מקנה פה וטלפיים
חוזר מהשירותים הווטרינריים ...
   28/09/2014 - חדשות נעה 96
חדשות נעה 96 ...
חדשות נוספות
21/09/2014 - מדיניות תשלום חלב בקר גולמי 2015
21/09/2014 - עבודת אקול ענת קשב בראש השנה
17/09/2014 - הערכות לחגי תשרי - תזכורת
17/09/2014 - נתוני אינטרבול, אומדני הורשה של פרים מומרים לישראל
16/09/2014 - הערכות המעבדה המרכזית לחלב לתקופת החגים
לארכיון החדשות...
נתוני רכיבים ארציים
שומן חלבון סת"ס אוריאה מקרא
21.09.2014 -יומן השבוע
תמונות השבוע
מצגת השבוע
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ