קישורים שונים
   26/05/2016 - אגרת לחקלאי בנושא - עובדים זרים
אגרת לחקלאי בנושא - עובדים זרים ...
   25/05/2016 - סיכומי ספר העדר 2015
חוברת סיכומי ספר העדר לשנת 2015 מוכנה ואפשר לעיין בה דרך הקישור הזה ...
   23/05/2016 - תקנות החזקת עגלים הפצה להערות ציבור 220516
תקנות החזקת עגלים הפצה להערות ציבור 220516 ...
   23/05/2016 - מכתב מלווה להפצה תקנות העגלים 220516
מכתב מלווה להפצה תקנות העגלים 220516 ...
   22/05/2016 - נוהל השקעות בגין הפחתת מכסים ברפת החלב - מגזר שיתופי
נוהל השקעות בגין הפחתת מכסים ברפת החלב - מגזר שיתופי ...
חדשות נוספות
17/05/2016 - הזמנה לאסיפת שיאון 2016
17/05/2016 - נהלי עבודה חברת שיאון בחג השבועות
16/05/2016 - הזמנה לכנס המגדלים השנתי לזכרו של ד"ר ברוך שופטי ז"ל
15/05/2016 - דרוש/ה מנהל/ת רפת
03/04/2016 - הזמנה לקורס הזנה למעלי גירה
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
23.5.16
לחיפוש בחוברות
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ