קישורים שונים
   01/07/2015 - סיכומי ספר העדר 2014
סיכומי ספר העדר 2014 ...
   25/06/2015 - מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי-ספטמבר 2015
מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי-ספטמבר 2015 ...
   24/06/2015 - מבחן גנומי יוני 2015
מבחן גנומי יוני 2015 ...
   18/06/2015 - בני בקר – מעקב אחרי אובליגו סוחרים
בעקבות שיתוף פעולה מוצלח בין צוות נעה בהתאחדות וילנה מאקול ענת קשב ניתן היום לעקוב אחרי אובליגו הסוחרים בכל משק ומשק ובאופן מצרפי של כל הסוחרים העובדים במכרז בני בקר. ...
   17/06/2015 - תמיכה בהקמת מפעלי חלוץ בטיפול בשפכי רפתות
תמיכה בהקמת מפעלי חלוץ בטיפול בשפכי רפתות ...
חדשות נוספות
16/06/2015 - מסמך שינויי גרסת נעה
03/06/2015 - עדכון לגרסה החדשה של נעה
03/06/2015 - עדכונים ממבחן פרים אפריל 2015
03/06/2015 - לוח הפרים – מאי 2015
03/06/2015 - סקירת לוח הפרים – מאי 2015
לארכיון החדשות...
01/07/2015 -דוח מזכ"ל
לאתר משק הבקר והחלב
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ