קישורים שונים
   21/08/2016 - רכישת שערים למשקים
לרפתנים שלום,
לאחר הצלחה בפרויקטים הקודמים התארגנות הרפת המשפחתית ממשיכה לפרויקט הבא
רכישת שערים למשקים

אין ספק שהמינימום הנדרש לרפת זה השער האלומיניום הפשוט וזאת כדי להקטין מאוד כניסה של גורמים לא רצויים, זו ההזדמנות לקנות שער בעסקה מעולה

כרגע אנחנו בתהליך הרשמת מתעניינים (אין צורך בדמי רצינות כרגע)
ההזמנה פתוחה גם למי שאינו רפתן
הפרויקטים הקודמים הוכיחו כדאיות בתנאי העסקה
ההסכם הסופי יכלול שניים עד שלושה סוגי שערים לבחירת הקונים
לנוחיותכם מצורף קובץ ההזמנה הרשמי

זמין לכל שאלה

אלעד תמיר
מזכיר התארגנות הרפת המשפחתית
054-4850858
 ...
   17/08/2016 - לוח פרים אוגוסט 2016
בלוח הפרים החדש, 23 פרים: 12 פרים נבחנים ו-11 פרים ג'נומים.

מגוון רחב של פרים המומלצים להזרעת עגלות
מגוון רחב של פרים לתכונות המבוקשות באינדקס הישראלי להתקדמות גנטית:
פרים יצרניים
פרים ריכוזיים – רכיביי החלב
פרים עם תאים סומתים נמוכים
פרים עם תכונות משנה טובות – פוריות בנות, התמדה, הישרדות ואופן המלטת בנות הפר. פר אחרון ברשימה (סימי – 7614) עם תכונות המשנה הגבוהות ביותר, אחרי ג'ייג'יי
פרים עם תכונות עטין ורגליים טובות מאוד

המלצתנו להשתמש בכלל הפרים המופיעים בלוח ובכך לתרום להתקדמות גנטית חיובית לצד קווי דם שונים החיוניים ברפת.
בסקירה הסברים חשובים על השימוש בפרי הג'נומיק וביצועים ראשונים שלהם בתנאי ישראל, כולל השוואה שלהם לעומת ביצועי פרים שזרמתם מיובאת.

מאחל לכולם התקדמות גנטית ופורייה
בברכה,
יואל זרון ...
   17/08/2016 - סקירת לוח פרים אוגוסט 2016
סקירת לוח פרים אוגוסט 2016 ...
   03/08/2016 - הזמנה לקורס טילוף.
הזמנה לקורס טילוף. ...
   03/08/2016 - אנו נערכים לתחילת הזרעות בלוח הפרים החדש + סקירה וגנטיקה חדשה ביום רביעי ה-17 לאוגוסט.
לידיעה,
אנו נערכים לתחילת הזרעות בלוח הפרים החדש + סקירה וגנטיקה חדשה ביום רביעי ה-17 לאוגוסט.

 ...
חדשות נוספות
26/06/2016 - מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי-ספטמבר 2016
23/06/2016 - חדשות נעה
16/06/2016 - קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים לענף הבקר לחלב
14/06/2016 - חג החלב – חג שבועות
14/06/2016 - המלצות צוות התחדשות והצמיחה
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
31.7.2016
לחיפוש בחוברות
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ