קישורים שונים
   15/01/2017 - סמינר - המשק המשפחתי בענף החלב
סמינר - המשק המשפחתי בענף החלב ...
   11/01/2017 - הודעה חשובה בנושא הדרכת נעה בצפון ומרכז
הודעה חשובה בנושא הדרכת נעה בצפון ומרכז ...
   11/01/2017 - קישור חדש לעיתון משק הבקר והחלב
קישור לאתר החוברת "משק הבקר והחלב". כולם מוזמנים לבקר ולהתרשם מאתר משק הבקר והחלב בו מרוכזות כל החוברות. ...
   02/01/2017 - מפגש פורום רפתנים צעירים
מפגש פורום רפתנים צעירים ...
   29/12/2016 - מחיר מטרה חלב ינואר 2017
מחיר מטרה חלב ינואר 2017  ...
חדשות נוספות
29/12/2016 - מחיר מטרה חלב ינואר 2017
27/12/2016 - מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)
21/12/2016 - סקירת לוח פרים דצמבר 16
13/12/2016 - חדשות נעה דצמבר 2016
14/12/2016 - חברת שיאון - הצעת עבודה, מזריע לאזור הדרום
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
15.1.17
לחיפוש בחוברות
לאתר משק הבקר
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ