קישורים שונים
   18/01/2015 - מצ"ב מכתבו של סגן מפקד כיבו אש ארצי
חיובי היתרי מכבי אש
מצורף ההסכם החתום בין ההתאחדות לכיבוי האש; ניתן להציג את ההסכם בפני המוסדות המחייבים.
ההסכם אושרר ע"י נציבות כבאות אש.
 ...
   18/01/2015 - סידורי בטיחות אש ברפתות - פירוט הסיכומים
מצ"ב המסמך המסכם את הסכמותינו העקרוניות עם כבאות האש הארצית בדבר כללי הכבאות ברפת החלב. ...
   04/02/2016 - קניה מרוכזת – גנרטורים
קניה מרוכזת – גנרטורים ...
   02/02/2016 - קורס העשרה והזרעה מלאכותית ופוריות בבקר
קורס העשרה והזרעה מלאכותית ופוריות בבקר ...
   01/02/2016 - קול קורא ליום עיון בנושא שפכי רפת
קול קורא ליום עיון בנושא שפכי רפת ...
חדשות נוספות
31/01/2016 - עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2016
28/01/2016 - כנס מגדלים מקצועי של חברת שיאון לרפתני עמק הירדן ובית שאן
28/01/2016 - כנס מגדלים מקצועי של חברת שיאון לרפתני יח"מ
26/01/2016 - הזמנה ליום עיון ממשק תקופת היובש
21/01/2016 - מועדון מגדלי יונקים 17/02/2016
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
7.2.2016
לאתר משק הבקר והחלב
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ