קישורים שונים
מכוני תערובת אמבר מילובר צמח
   23/10/2014 - פרוטוקול אסיפה מיוחדת מיום 21.10.2014
התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ  ...
   22/10/2014 - הזמנה לאסיפה מיוחדת נידחת
הודעה על מועד חדש 6/11/2014 ...
   20/10/2014 - שינוי תקנון – נוסח מעודכן
תקנון התאחדות מגדלי בקר - נוסח מעודכן ...
   03/09/2014 - כנס השנתי ה-26 למדעי הבקר
הודעה חשובה בנוגע לכנס המדעי באשקלון

אנו מעוניינים להבהיר שלושה נושאים חשובים:

1. המחיר המוזל הוארך עד ליום ראשון 5.10.2014 בחצות.
2. הרישום לכנס יעשה אך ורק באתר ההרשמה שנמצא באתר ההתאחדות (נא לא לפנות לשיאון לצורך רישום לכנס).
3. אנו מזכירים שאפשר לשלם גם דרך שיאון. אפשרות זו תופיע בזמן תהליך הרישום והמעונינים יוכלו לבחור בה.
 ...
   29/09/2014 - שינויים בלוח הפרים
שינויים בלוח הפרים ...
חדשות נוספות
29/09/2014 - נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
28/09/2014 - חיסון מקנה פה וטלפיים
28/09/2014 - חדשות נעה 96
21/09/2014 - מדיניות תשלום חלב בקר גולמי 2015
21/09/2014 - עבודת אקול ענת קשב בראש השנה
לארכיון החדשות...
נתוני רכיבים ארציים
שומן חלבון סת"ס אוריאה מקרא
20.10.2014 -יומן השבוע
תמונות השבוע
 
מצגת השבוע
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ