קישורים שונים
   01/05/2016 - הודעה משיאון
לכלל הרפתנים,
להזכירכם ביום חמישי, 12.5.16, יום העצמאות ה-68 למדינה, לא יינתנו שרותי הזרעה מלאכותית ברפתות. נא היערכותכם בהתאם. חג שמח

הנהלת שיאון
 ...
   01/05/2016 - כנס מדעי הבקר – קול קורא להגשת עבודות
כנס מדעי הבקר – קול קורא להגשת עבודות ...
   20/04/2016 - משק הבקר והחלב - חוברת מיוחדת לחג
חוברת משק הבקר והחלב במהדורה חגיגית במיוחד ...
   17/04/2016 - ביטול חובת החיסון כנגד מחלת קטרת העור
ביטול חובת החיסון כנגד מחלת קטרת העור

 ...
   12/04/2016 - לוח פרים
לוח פרים אפריל 16 ...
חדשות נוספות
12/04/2016 - לוח פרים
12/04/2016 - לוח פרים
11/04/2016 - בסיס מבחן פרים 2015
10/04/2016 - הסעה מאורגנת לאביבים - יום שני 11.4
08/04/2016 - הודעה חשובה לרפתנים - עצרת מחאה
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
24.4.2016
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ