קישורים שונים
מכוני תערובת אמבר מילובר צמח
   23/10/2014 - פרוטוקול אסיפה מיוחדת מיום 21.10.2014
התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ  ...
   22/10/2014 - הזמנה לאסיפה מיוחדת נדחית
הודעה על מועד חדש 6/11/2014 ...
   27/10/2014 - נוסח לייפוי כח
נוסח לייפוי כח ...
   20/10/2014 - שינוי תקנון – נוסח מעודכן
תקנון התאחדות מגדלי בקר - נוסח מעודכן ...
   28/10/2014 - מדריכת נעה חדשה בדרום
שלום למשתמשי נעה
כרמל יערי היא מדריכת נעה החדשה באזור הדרום
כרמל תתחיל את עבודתה מחודש נובמבר
הטלפון הנייד שלה: 054-7919095

בברכה
בועז
 ...
חדשות נוספות
03/09/2014 - כנס השנתי ה-26 למדעי הבקר
29/09/2014 - שינויים בלוח הפרים
29/09/2014 - נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
28/09/2014 - חיסון מקנה פה וטלפיים
28/09/2014 - חדשות נעה 96
לארכיון החדשות...
נתוני רכיבים ארציים
שומן חלבון סת"ס אוריאה מקרא
20.10.2014 -יומן השבוע
תמונות השבוע
 
מצגת השבוע
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ