גרף נתוני שיווק חלב

ממוצעי רכיבים על פי משלוחי חלב שנבדקו במעבדה המרכזית