מצב המשק

ממוצעי רכיבים על פי משלוחי חלב שנבדקו במעבדה המרכזית