טלפונים

הזמנת ארגזים לביקורת חלב 04-6279736-7
בירור על הגעת ארגזים 04-6279736-7
בדיקות מיוחדות 04-6279742
מנהלת המעבדה ד"ר מרינה גיפס 052-3744433 04-6279704
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ