מעבדה

המעבדה משרתת באופן בלתי תלוי את ענף החלב בישראל על כל מרכיביו,
יצרנים, מחלבות וחוקרים, ומבצעת ארבעה סוגים של בדיקות:
ביקורת חלב חודשית לכל פרה לצורכי טיפוח העדר ומעקב היצרן
בדיקות דגימות משלוחי יצרנים עבור המחלבות לקביעת תשלום
בדיקות עבור ניסויים בענף
בדיקות מיוחדות לכל דורש

המעבדה המרכזית לחלב מבצעת בדיקות רכיבי חלב (שומן, חלבון, לקטוז ואוריאה), ספירת תאים סומטים
וספירת חיידקים כללית בחלב גולמי.

את הבדיקות מבצעים בעזרת מכשירים אוטומטים הכוללים ספקטרופוטומטר אינפרא-אדום
לקביעת רכיבי חלב ומערכת לספירת תאים סומטים תוך כדי זרימה, לאחר צביעה של גרעין התא (Flow cytometry).
גם ספירת החיידקים הכללית מתבצעת על ידי צביעת הד.נ.א. של החיידק וספירה תוך כדי זרימה (Flow cytometry)

נהלי העבודה של המעבדה מבוססים על תקנים והנחיות משותפים לארגון החלב הבין לאומי (IDF)
וארגון התקינה הבין לאומי. (ISO) המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומים להסמכת מעבדות.
למידע על היקף ההסמכה: http://www.israc.gov.il/temp/AK0164-03-1.pdf.
המעבדה אחראית להכנה והפצה של דגימות כיול עבור כל המכשירים לבדיקת
רכיבי חלב הקיימים בארץ.