נעה

קורס נעה בזום – מפגש 1

מפגש ראשון. גל ינאי מדברת על התפריט הראשי של נעה וסרגל הכלים,
על רשימת בני בקר וכרטיס פרה
ועל גיבוי נעה

קורס נעה בזום – מפגש 4, פרוטוקולי דיווח, מפרט חיסונים

קורס נעה בזום – מפגש 5, יומן עבודה

מפגש חמישי – כרמל מדברת על השימוש ביומן עבודה

 

קורס נעה בזום – מפגש 6, דוח לגו רשימת אירועים, מיון סינון איתור

קורס נעה בזום – מפגש 7, דוחות ניהול עדר