סיכום ספר העדר 2016

סיכומי ספר העדר לשנת 2016 בעריכת אפרים עזרא, מנהל ספר העדר .

סיכום ספר העדר 2016